1
00:00:39,800 --> 00:00:49,800
Starý egyptský poeta říká: Nil, Nil, Nil
 Točící se vzbouřené vlny a balvany.

2
00:00:49,800 --> 00:00:53,800
Ty jsi naše královna, zřídlo života.

3
00:00:57,800 --> 00:01:01,800
Asterix, Obelix - Mise Kleopatra

4
00:01:05,800 --> 00:01:13,550
 

5
00:01:50,800 --> 00:01:53,800
Naše historické povídání začíná dávno, dávno tomu, v Alexandrii.

6
00:01:53,800 --> 00:01:58,800
V paláci královny Kleopatry,

7
00:01:58,800 --> 00:02:04,800
nejsladší a nejdelikátnější ženy starověku.

8
00:02:04,800 --> 00:02:08,800
Dost!

9
00:02:08,800 --> 00:02:14,800
Mluvím jen, že z pohledu kultury, je Egypt považován ...

10
00:02:14,800 --> 00:02:21,800
přece, že kdysi byl mocný, ale teď odchází do stínu
a je pouze jednou z provincií.

11
00:02:21,800 --> 00:02:25,800
Provincií? 

12
00:02:25,800 --> 00:02:31,800
Připomínám ti, že ne Řím vybudoval pyramidy.

13
00:02:31,800 --> 00:02:39,800
Chceš mne zahnat do kozího rohu? 
- nebo Sfingy? nebo do najáku na Farosu?

14
00:02:39,800 --> 00:02:44,800
Ty řeči náleží do minulosti
- Ne, dnes také můj lid je největším na světě.

15
00:02:44,800 --> 00:02:53,800
Co je to za "můj lid, můj lid", ty jsi přece mluvka, ne?

16
00:02:53,800 --> 00:02:59,800
Dokážu ti kdykoli budeš chtít Cesare,
 že můj lid si zachoval svůj génius.

17
00:02:59,800 --> 00:03:01,800
Tak? Na oko? Začnete kreslit lidi odpředu?

18
00:03:01,800 --> 00:03:04,800
Ne, vybudujeme ti nejnádhernější palác.

19
00:03:04,800 --> 00:03:07,800
Škoda námahy, mám poměrně dobrý palác v Římě, s výhodami.

20
00:03:07,800 --> 00:03:14,800
No tak budeš mít druhý, na léto, přinejmenším budeš mít kde nocovat,
když přijedeš do Egypta.

21
00:03:14,800 --> 00:03:20,800
Bude větší a hezčí než každý jiný.

22
00:03:20,800 --> 00:03:27,800
Větší a lepší než palác Cesara? Pochybuju.

23
00:03:27,800 --> 00:03:32,800
A kdy uvidím ten zázrak? Za 300 let?

24
00:03:32,800 --> 00:03:41,800
Za 3 měsíce.

25
00:03:41,800 --> 00:03:41,800
Za 3 měsíce, a ani den navíc - budeš mít svůj palác.

26
00:03:41,800 --> 00:03:46,800
To není možné, ale jest-li to dokážeš, pak uznám velikost Egypta.

27
00:03:51,800 --> 00:03:56,800
Ale pochybuji o tom.

28
00:04:01,800 --> 00:04:03,800
Nashle za 3 měsíce.

29
00:04:03,800 --> 00:04:08,760
Ale mi jde na nervy ten Cesar!

30
00:04:17,760 --> 00:04:20,760
O ne, ty kachlíky měly jít tam! 

31
00:04:20,760 --> 00:04:24,760
Teď bude potřeba to všechno strhnout a položit znovu.

32
00:04:24,760 --> 00:04:28,760
Já nic nevím, já tu jen uklízím.
Řekl jsem skládej, tak skládej.

33
00:04:28,760 --> 00:04:30,760
A co dělají ty dvířka na stropě?

34
00:04:30,760 --> 00:04:34,760
Nevím, zeptej se Pana architekta, Numerobise.

35
00:04:34,760 --> 00:04:41,760
Architekte! Jiní mají na listě napínáky,
 toužím po mechanických rydlech.

36
00:04:41,800 --> 00:04:45,760
A! Manokurcis!-Numerobis

37
00:04:45,760 --> 00:04:48,760
Jak se vede?
- Špatně.

38
00:04:48,760 --> 00:04:52,760
A v čen je problém?
- Začněme od dvířek po stropem.

39
00:04:52,760 --> 00:04:56,760
Mysli do budoucna, jak chceš dobudovat patro,
 budou tam jako by jsi je našel.

40
00:04:56,760 --> 00:05:00,760
Ale zato kachlíky, co? Není to prvotřídní?

41
00:05:00,760 --> 00:05:07,760
No, jaké jsou ty kachlíky? 
-Prvotřídní!

42
00:05:07,760 --> 00:05:10,760
Malokursisi, důvěřuj mi, nejsem fušer.

43
00:05:10,760 --> 00:05:14,760
Jsi ještě horší. I v dodatku máš již 2 měsíce zpoždění.

44
00:05:14,760 --> 00:05:20,760
Počkej Numerobisi, mám vysoko postavené známé,
 mohu ti nadělat problémy.

45
00:05:20,760 --> 00:05:25,760
Lépe by bylo, kdybych byl na místě někoho jiného?

46
00:05:25,760 --> 00:05:27,760
Architekt Numerobis?

47
00:05:27,760 --> 00:05:33,760
Ne, neznám ho. A o co jde?

48
00:05:41,760 --> 00:05:46,760
Taš, taš, jde snídaně.

49
00:05:50,760 --> 00:05:55,760
Copak to páníček má? 

50
00:06:02,760 --> 00:06:06,760
Amombofisi je potřeba jim vyměnit vodu,
 ten smrad je nesnesitelný.

51
00:06:06,760 --> 00:06:09,760
Ano? Já nic necítím.

52
00:06:09,760 --> 00:06:12,760
A ostatně dělám to jako vždy.

53
00:06:12,760 --> 00:06:16,760
A v tom je problém, že ty vždy děláš vše tak jako vždy.

54
00:06:16,760 --> 00:06:20,760
Ano, protože to přece vždy tak dělám.

55
00:06:20,760 --> 00:06:27,760
Divné ty lochy, kam mám jít?

56
00:06:27,760 --> 00:06:31,760
Dobrý den.

57
00:06:31,760 --> 00:06:35,760
Numerobisi, je Egypt největší síla na světě?

58
00:06:35,760 --> 00:06:41,760
Ano, to se rozumí, že největší, na celém světě není větší,
 ne žebych viděl jak je to kde jinde.

59
00:06:41,760 --> 00:06:46,760
Řím, v osobě Cesara v to pochybuje.

60
00:06:46,760 --> 00:06:48,760
A nyní mu ukážeme, že se mýlí.

61
00:06:48,760 --> 00:06:50,760
Jasně.

62
00:06:50,760 --> 00:06:52,760
Vybudujeme mu největší palác na světě.

63
00:06:52,760 --> 00:06:53,760
Jasně.

64
00:06:53,760 --> 00:06:56,760
A ty budeš jeho stavitelem.

65
00:06:56,760 --> 00:07:01,760
Jasně, aaa, to znamená...

66
00:07:01,760 --> 00:07:02,760
Stavutelem, to je, co?

67
00:07:02,760 --> 00:07:04,760
A ostatní? Neuspokojiví.

68
00:07:04,760 --> 00:07:07,760
Všichni jiní jsou obsazení.

69
00:07:07,760 --> 00:07:11,760
A ne, já nejsem ob..sazený.

70
00:07:11,760 --> 00:07:15,760
On není obsazený, tam ten.

71
00:07:15,760 --> 00:07:18,760
Numerobisi jsi jediný volný stavitel.

72
00:07:18,760 --> 00:07:24,760
To znamená, jen že mám něco v hlavě, jde o kachlíky, první třída,
 ale je je potřeba strhnout, a ještě oprava okna na stropě.

73
00:07:24,760 --> 00:07:30,760
Královno, jako tvůj dvorní stavitel ti nabízím své služby.

74
00:07:30,760 --> 00:07:33,760
Jen jak vyměním vodu krokodýlům, mohu začít.

75
00:07:33,760 --> 00:07:41,760
Ne, Amombofisi, jsi horším architektem, ale zase tradičním.

76
00:07:41,760 --> 00:07:44,760
Ty jsi klasický, to musí udělat někdo se svěžím přístupem
ale můžeš pomáhat Numerobisovi.

77
00:07:44,760 --> 00:07:46,760
Najdi místo na tu stavbu.

78
00:07:46,760 --> 00:07:50,760
Místo? Podle přání.

79
00:07:50,760 --> 00:07:55,760
Jdi Numerobisi, postav ten palac, máš na to 3 měsíce.

80
00:07:55,760 --> 00:07:59,760
3 měsíce, ale, to znamená od kdy?

81
00:07:59,760 --> 00:08:06,200
Protože to je tak, plány to bude 2 měsíce, základy, 5 měsíců to je už 9.

82
00:08:06,400 --> 00:08:10,760
3 měsíce, to je nemožné, Paní.

83
00:08:10,760 --> 00:08:15,800
Numerobisi! Máš 3 měsíce, od teď!

84
00:08:25,760 --> 00:08:30,760
Jak se ti to povede, tak tě pozlatím.

85
00:08:30,760 --> 00:08:36,760
A jak ne, tak tě dám krokodýlům.

86
00:09:02,760 --> 00:09:05,760
Kde je beránek?

87
00:09:05,760 --> 00:09:09,760
Snědli beránka?

88
00:09:12,760 --> 00:09:15,760
Já jsem měl budovat ten palác.

89
00:09:15,760 --> 00:09:19,760
Ode dnes to nebudou kroupy a vychřice,
jen já budu tvoje největší neštěstí.

90
00:09:19,760 --> 00:09:23,760
Tak jak to jde v Egyptu.

91
00:09:28,760 --> 00:09:39,660
27, 28, 29...

92
00:09:42,760 --> 00:09:48,760
68, 69, 70....

93
00:09:48,760 --> 00:09:50,760
Sefie!

94
00:09:50,760 --> 00:09:53,760
Podívej, vymyslel jsem mechanismus

95
00:09:53,760 --> 00:09:57,760
díky kterému se můžeme dostat na vrchol pyramidy.

96
00:09:57,760 --> 00:09:59,760
Otisie, promluvíme si o tom později.

97
00:09:59,760 --> 00:10:01,760
Dobře.

98
00:10:01,760 --> 00:10:03,760
Co tady počítáš?

99
00:10:03,760 --> 00:10:08,760
Měřím.

100
00:10:08,760 --> 00:10:10,760
Kleopatra chce vybudovat palác Césarovi.

101
00:10:10,760 --> 00:10:11,760
Tady?

102
00:10:11,760 --> 00:10:18,760
Odtud - potud.

103
00:10:18,760 --> 00:10:19,760
To bude dobrý palác.

104
00:10:19,760 --> 00:10:22,760
Kleopatra řekla, že to má být novátorské a s rozmachem.

105
00:10:22,760 --> 00:10:25,760
To se krásně staví, Sefie.
Omlouvám se, můžeš na chvíli přestat mluvit?

106
00:10:25,760 --> 00:10:30,760
Přece můžeš najmout měřiče.
Nemohu Otisi, mám na všechno 3 měsíce.

107
00:10:30,760 --> 00:10:35,760
Jasně, jaké máme povolené zpoždění?
-Žádné, ani den navíc.

108
00:10:35,760 --> 00:10:39,760
Jak se to nepodaří je konec.
-No jasně.

109
00:10:39,760 --> 00:10:42,760
No, ale na druhou stranu práce ekspresionismem může být zajímavá
-Pak to ale není ekspres, ale jen sebevražda.

110
00:10:42,760 --> 00:10:48,760
Jak to nesplním, Kleopatra mne hodí krokodýlům
kdybys viděl ty široké úsměvy.

111
00:10:48,760 --> 00:10:51,760
Sakra, 3 měsíce? A kdy já dokončím svůj stroj?

112
00:10:51,760 --> 00:10:55,760
Otisi, slyšel jsi co jsem ti řekl, nebo ne?

113
00:10:55,760 --> 00:10:59,760
Ano, ano, dobře, dobře
Dobře? Já tady kruci za 3 měsíce přistanu u krokodýlů.

114
00:10:59,760 --> 00:11:03,760
Dobře, to znamená, že máš 3 měsíce počítáno od kdy?

115
00:11:03,760 --> 00:11:04,760
Už se počítají.

116
00:11:04,760 --> 00:11:06,760
Cože, na zahradě je potřeba pracovat roky.

117
00:11:06,760 --> 00:11:09,760
Tak, tak, nic nemám, žádné vázy nemám.

118
00:11:09,760 --> 00:11:16,760
Byly by potřeba čáry, aby se to povedlo,
spolupráci mágů, nebo líp bohů.

119
00:11:16,760 --> 00:11:21,760
Vlastně, to je stejné, kouzla.

120
00:11:21,760 --> 00:11:27,760
Ano, nezbytně dobrá vědomost, ale tak to je.

121
00:11:27,760 --> 00:11:32,760
Když jsem byl malý, táta mi povídal o takovém druidovi.

122
00:11:32,760 --> 00:11:36,760
Pano.., panobebelix

123
00:11:36,760 --> 00:11:39,760
Panosinix

124
00:11:39,760 --> 00:11:40,760
eh, e , Patusinix?

125
00:11:40,760 --> 00:11:43,760
Matukesenix?

126
00:11:43,760 --> 00:11:49,760
Cosi na pa- i končilo to na -ix

127
00:11:49,760 --> 00:11:50,760
Druid

128
00:11:50,760 --> 00:11:53,760
Druid z Galie, který vařil magický nápoj.

129
00:11:53,760 --> 00:11:58,760
Nápoj, dávající nadlidskou sílu, a s tím by šlo postavit ten palác.

130
00:11:58,760 --> 00:12:04,760
Postaví se na čas, a neskončím u krokodýlů.

131
00:12:04,760 --> 00:12:07,760
Ale se mi ulevilo, ha, ha, ha.
-Sefie, magické nápoje neexistují.

132
00:12:07,760 --> 00:12:10,760
Jen v pohádkách pro děti.

133
00:12:10,760 --> 00:12:14,760
Zavolej všechny dělníky které najdeš, položíme základy, odtud-potud.

134
00:12:14,760 --> 00:12:18,760
Tam, kde jsou ty palmy, uděláme aleje s pomníky

135
00:12:18,760 --> 00:12:24,720
a tam zahrady, s olivami, atd.

136
00:12:24,720 --> 00:12:27,720
Ó a tady, palác.

137
00:12:27,720 --> 00:12:31,720
A velký statek, a bude pln všeho 

138
00:12:31,720 --> 00:12:34,720
a tady malou verandu
ano, bude to dobré.

139
00:12:34,720 --> 00:12:36,720
Velmi dobré to bude.

140
00:12:36,720 --> 00:12:39,720
Už to vidím!
Ano, jasně.

141
00:12:39,720 --> 00:12:42,720
Jdu! Nashledanou za měsíc.

142
00:12:42,720 --> 00:12:43,720
Měsíc?

143
00:12:43,720 --> 00:12:46,720
Nejvýš měsíc. Najdu Panomanikse a vrátím se.

144
00:12:46,720 --> 00:12:55,720
Vio! Canobisi.

145
00:12:55,720 --> 00:12:59,720
Ty nemyslíš hlavou, Canobisi.

146
00:12:59,720 --> 00:13:01,720
Ale, aaa, kde bydlí ten druid?

147
00:13:01,720 --> 00:13:05,720
Na severu.

148
00:13:05,720 --> 00:13:13,720
Do galie Canobisi, dál.

149
00:13:13,720 --> 00:13:16,720
Máme rok 50 před Kristem.

150
00:13:16,720 --> 00:13:19,720
Celá Galie je obsazena Římany ...

151
00:13:19,720 --> 00:13:21,720
Celá?

152
00:13:21,720 --> 00:13:26,720
Ne, jedna vesnice, obývaná nepoddajnými Galy,
ještě stále odolává nájezdníkům.

153
00:13:26,720 --> 00:13:35,720
Posádky římských legionářů v hraničních táborech
nemají snadný život...

154
00:13:35,720 --> 00:13:38,720
Pozor Galové, do zbraně.

155
00:13:38,720 --> 00:13:45,720
Jen chvilinku.

156
00:13:45,720 --> 00:13:46,720
Co to bylo?

157
00:13:46,720 --> 00:13:48,720
Jsi nový co?

158
00:13:48,720 --> 00:13:49,720
Zdá se, že jste oba noví a plní elánu.

159
00:13:49,720 --> 00:13:51,720
Ach, tak proto.

160
00:13:51,720 --> 00:13:53,720
To je magický nápoj dávající velkou sílu.

161
00:13:53,720 --> 00:14:02,720
Dělá jej náš druid
na pomoc naší fyzické síly.

162
00:14:02,720 --> 00:14:07,720
Lépe, když ti to ukážu.

163
00:14:07,720 --> 00:14:15,720
Panoramixi!

164
00:14:15,720 --> 00:14:21,670
Už nemohu, udělal jsem asi 8 mil.

165
00:14:27,720 --> 00:14:30,720
Nesmím pít, protože jako malý jsem spadl do kotlíku s vývarem.

166
00:14:30,720 --> 00:14:34,720
A proto jsem silnější než jiní.

167
00:14:34,720 --> 00:14:42,720
Raději ti to ukážu.

168
00:14:42,720 --> 00:14:42,720
Dobrý den.

169
00:14:42,720 --> 00:14:46,720
Kudy do vísky Galů?

170
00:14:46,720 --> 00:14:50,720
A to je jednoduché, stačí jít rovno, a oni jsou i tady všude dookola.

171
00:14:50,720 --> 00:14:54,720
Nedoprovodím vás, protože nemohu.

172
00:14:54,720 --> 00:14:57,720
Poležím tu trochu, zastavím se.

173
00:14:57,720 --> 00:15:01,720
Dobří jsou ti Římané, létají výš něž jiní.

174
00:15:01,720 --> 00:15:06,720
Určitě to dělají ty helmy, mají aerodynamické vlastnosti.

175
00:15:06,720 --> 00:15:09,720
Teď, poslouchej.

176
00:15:09,720 --> 00:15:12,720
Jenom neustále při přistání trochu tíží.

177
00:15:12,720 --> 00:15:15,720
Promiňte, ale nejste náhodou Asteriksm?

178
00:15:15,720 --> 00:15:18,720
ix, Asterix, a to je Obelix.

179
00:15:18,720 --> 00:15:22,720
a pejsek se jmenuje Idefix
-A znáte Panopaveliksa?

180
00:15:22,720 --> 00:15:28,470
Je, on je druid.

181
00:15:32,720 --> 00:15:40,720
Panoramiksi, promiň, že ti překážím, 
kdosi za tebou přišel.

182
00:15:40,720 --> 00:15:43,720
To jsem já.

183
00:15:43,720 --> 00:15:45,720
Panoramix tě nezná, promiň.

184
00:15:45,720 --> 00:15:47,720
Ale, já jsem Numerobis.

185
00:15:47,720 --> 00:15:50,720
Syn tvého starého přítele, Tumerobise.

186
00:15:50,720 --> 00:15:52,720
Numerobisi, to je shledání.

187
00:15:52,720 --> 00:15:57,720
Jsi zmrzlý na kost - jdeš ze samotné Aleksandrie?

188
00:15:57,720 --> 00:15:59,720
Ano, drahý příteli, velmi jsem se těšil až tě uvidím.

189
00:15:59,720 --> 00:16:05,720
To je Aleksandrijec, 
-pojď ohřeješ se.

190
00:16:05,720 --> 00:16:11,270
-To je magický nápoj?
-Ne, horké víno.

191
00:16:13,720 --> 00:16:18,670
Ne!,
Nemohu ti prodat magický nápoj.

192
00:16:21,720 --> 00:16:24,720
-Nechci všechen, jen jednu láhev.

193
00:16:24,720 --> 00:16:30,720
-Ne.

194
00:16:30,720 --> 00:16:34,720
Malou flaštičku.
-Ne.

195
00:16:34,720 --> 00:16:38,720
-Malinkatou.
-Ne.

196
00:16:38,720 --> 00:16:41,720
Náprstek?
-Ne.

197
00:16:41,720 --> 00:16:43,720
Misku, aaa, mističku?

198
00:16:43,720 --> 00:16:46,720
Jen takovou malou misku
 jednu misečku, to bude všechno.

199
00:16:46,720 --> 00:16:48,720
Návod na výrobu magického nápoje je velmi starý.

200
00:16:48,720 --> 00:16:54,720
Předává se z druida na druida
není na prodej.

201
00:16:54,720 --> 00:16:57,720
Misečku, to je jako nic.

202
00:16:57,720 --> 00:17:03,720
Dosti Numerobisi.

203
00:17:03,720 --> 00:17:07,720
Dobře.

204
00:17:07,720 --> 00:17:11,720
Byl jsi moje jediná naděje.

205
00:17:11,720 --> 00:17:17,720
No nic, skončil jsi můj život, škoda.

206
00:17:17,720 --> 00:17:18,720
Máš jiné úkoly v hlavě.

207
00:17:18,720 --> 00:17:24,720
César, Řím.

208
00:17:24,720 --> 00:17:26,720
Možná zakrátko zemřu.

209
00:17:26,720 --> 00:17:29,720
Ale bylo to příjemné Vás poznat.

210
00:17:29,720 --> 00:17:30,720
Pánové Galové.

211
00:17:30,720 --> 00:17:36,370
Idefiksi.

212
00:17:38,720 --> 00:17:42,720
O co jde?

213
00:17:42,720 --> 00:17:44,720
Numerobisi počkej!

214
00:17:44,720 --> 00:17:49,720
Měj by jsem podrobně prostudovat rukopisy v aleksandryjské knihovně.

215
00:17:49,720 --> 00:17:53,720
Nic ti nemohu slíbit, ale pojedu zpět s tebou.

216
00:17:53,720 --> 00:17:57,720
Och, děkuji.

217
00:17:57,720 --> 00:18:01,720
Moje loď je na břehu, je tam místo pro všechny.

218
00:18:01,720 --> 00:18:02,720
A také Idefikse.

219
00:18:02,720 --> 00:18:05,720
Ty ho nebereš?

220
00:18:05,720 --> 00:18:06,720
A proč ne?

221
00:18:06,720 --> 00:18:08,720
Protože je takový malý na takovou cestu.

222
00:18:08,720 --> 00:18:11,720
A taky, Egypt je země koček.

223
00:18:11,720 --> 00:18:14,720
Tak jedem, sbal si zavazadlo a vyplouváme.

224
00:18:14,720 --> 00:18:20,270
Vyplouváme.

225
00:18:31,720 --> 00:18:34,720
A tak na oblíbené palubě "Napadelisa" se vracíme do horkého Egypta.

226
00:18:34,720 --> 00:18:39,720
Kraje boha Ra a královny Kleopatry.

227
00:18:39,720 --> 00:18:42,720
Cestují Asterix, Obelix, Panoramix i ...

228
00:18:42,720 --> 00:18:45,720
Idefix?

229
00:18:45,720 --> 00:18:51,720
No co?
nemohu si zaštěkat?

230
00:18:51,720 --> 00:18:55,720
Dobře, no dobře, vytáhni ho z toho pytle nebo se udusí.

231
00:18:55,720 --> 00:18:58,720
Nemám nic v pytli.

232
00:18:58,720 --> 00:19:00,720
Och!

233
00:19:00,720 --> 00:19:06,170
Můj pejsánku, pojď za páníčkem.

234
00:19:08,720 --> 00:19:11,720
Poslouchej, 3 měsíce - to je trochu krátká doba, ne?

235
00:19:11,720 --> 00:19:17,120
Zvláště potřebujeme talenty a burenty.

236
00:19:19,720 --> 00:19:21,720
A co to je?

237
00:19:21,720 --> 00:19:25,720
Burenty jsou ze zlata, a talenty jsou egypské platidlo.

238
00:19:25,720 --> 00:19:29,720
V Galii nejsou vždy nejlepší talenti ty nejbohatší.

239
00:19:29,720 --> 00:19:33,720
Ale zase máme se čeho obávat.
Ne, v zásadě ničeho.

240
00:19:33,720 --> 00:19:37,720
Rudovousi, Rudovousi!!!

241
00:19:37,720 --> 00:19:42,270
Rudovousi, Rudovousi!!!

242
00:19:48,720 --> 00:19:50,720
Chlapci, zase jsme neměli štěstí.

243
00:19:50,720 --> 00:19:54,720
Padli jsme na ty dva Galy.

244
00:19:54,720 --> 00:19:57,720
Nachlemtaných tím magickým nápojem
a jejich pekelného psa.

245
00:19:57,720 --> 00:20:02,720
Museli jsme ustoupit před přesilou
a museli jsme

246
00:20:02,720 --> 00:20:05,720
utíkat
-No, ne tak docela.

247
00:20:05,720 --> 00:20:08,720
Opustili jsme loď ve spěchu.

248
00:20:08,720 --> 00:20:11,720
Za to mohlo studené moře.
-Ne, voda byla vpořádku.

249
00:20:11,720 --> 00:20:14,720
-studené
-vpořádku

250
00:20:14,720 --> 00:20:19,720
A tedy do budoucna, unikejme lodím z Galie.

251
00:20:19,720 --> 00:20:21,720
Ale pro jiné!

252
00:20:21,720 --> 00:20:27,720
Bez slitování.

253
00:20:27,720 --> 00:20:33,720
Loď na obzoru.

254
00:20:33,720 --> 00:20:36,720
Připravme se na zahákování.

255
00:20:36,720 --> 00:20:39,720
Odjistit arkebuzy
-Klídek, holka.

256
00:20:39,720 --> 00:20:41,720
V tomto případě se nám arkebuzy nehodí.

257
00:20:41,720 --> 00:20:44,680
Vlastně jsem to měl říct.

258
00:20:44,680 --> 00:20:50,680
Kolik lodí vidíš Babo?
-Jen jednu, kam dohlédnu kapitáne.

259
00:20:50,680 --> 00:20:53,680
Egypťané!

260
00:20:53,680 --> 00:20:56,680
Egypťané, to je velmi dobře.

261
00:20:56,680 --> 00:21:03,680
S těmi si poradíme.

262
00:21:03,680 --> 00:21:10,530
Všichni na svoje místa, do zbraně.

263
00:21:23,680 --> 00:21:29,680
Jsem pánem světa.

264
00:21:29,680 --> 00:21:32,680
Piráti!

265
00:21:32,680 --> 00:21:41,680
Pomóc, Piráti!

266
00:21:41,680 --> 00:21:46,680
Ach, Piráti.

267
00:21:46,680 --> 00:21:50,680
Uuu! To jsme MY.

268
00:21:50,680 --> 00:21:58,680
Ó ne! Gal.., Galo..., Galové!!!

269
00:21:58,680 --> 00:22:02,680
Galové!? To není možné.

270
00:22:02,680 --> 00:22:08,680
-Kdesi tady byla sekera.
Dej mi to, posuň se.

271
00:22:08,680 --> 00:22:12,680
Hej - opatrně.

272
00:22:12,680 --> 00:22:21,630
Co to dělá?

273
00:22:22,680 --> 00:22:30,680
-Podvodník.
-Tak se to nedělá.

274
00:22:30,680 --> 00:22:36,680
Sami se potopte. Dobře vám tak.
Vy je znáte?

275
00:22:36,680 --> 00:22:42,680
-Ano, jsou to staří známí.
Často spolu vyplouváme na moře.

276
00:22:42,680 --> 00:22:45,680
Vidíš? Samé klacky pod nohama.

277
00:22:45,680 --> 00:22:48,680
Abissus abissum invocat.

278
00:22:48,680 --> 00:23:00,680
To bylo latinsky, že?

279
00:23:00,680 --> 00:23:03,680
Co je to za světlo na horizontě?

280
00:23:03,680 --> 00:23:06,680
Maják v aleksandryjském přístavu.

281
00:23:06,680 --> 00:23:08,680
"do světla letí motýl mojí mladosti"

282
00:23:08,680 --> 00:23:09,680
Co?

283
00:23:09,680 --> 00:23:10,680
Ne, nic.

284
00:23:10,680 --> 00:23:11,680
Mám hlad.

285
00:23:11,680 --> 00:23:13,680
Budeme v Aleksandrii zítra ráno.

286
00:23:13,680 --> 00:23:15,680
Tam vidíš maják na Farosu.

287
00:23:15,680 --> 00:23:18,680
Jehož plamen provází všechny lodě.

288
00:23:18,680 --> 00:23:21,680
To je něco! Plamen provází.
V hlavách se jim to popřevracelo, těm Egypťanům.

289
00:23:21,680 --> 00:23:26,680
To je jeden ze 7 divů světa.
Představ si největší budovu postavenou lidskou rukou.

290
00:23:26,680 --> 00:23:30,680
Já mám v každém případě apetit větší než barrakuda.

291
00:23:30,680 --> 00:24:01,680
Barrakuda.

292
00:24:01,680 --> 00:24:03,680
Chtěl jsi mne vidět, Numerobisi?

293
00:24:03,680 --> 00:24:06,680
Královno!
S palácem je vše v pořádku,

294
00:24:06,680 --> 00:24:09,680
ale čas plyne, proto jsem přivezl posily.

295
00:24:09,680 --> 00:24:12,680
Toto jsou moji přátelé z Galie, jsou velice silní,

296
00:24:12,680 --> 00:24:14,680
pomohou mi v práci,

297
00:24:14,680 --> 00:24:20,680
aby byla načas zatančena, ..ii pardon zakončena.

298
00:24:20,680 --> 00:24:23,680
Nemyslel jsem, aby tančila, jen tak, pouze zakončit.

299
00:24:23,680 --> 00:24:26,680
Chtěl jsem poprosit o dovolení.

300
00:24:26,680 --> 00:24:30,680
Posilni se kým chceš
jen postav palác na čas.

301
00:24:30,680 --> 00:24:32,680
Jen o to tě prosím.

302
00:24:32,680 --> 00:24:34,680
Cesar si ze mne dělá žerty každý den.

303
00:24:34,680 --> 00:24:37,680
Nemohu ztratit tvář.
-Je tu hezky.

304
00:24:37,680 --> 00:25:01,680
Je strašně arogantní.

305
00:25:01,680 --> 00:25:05,680
A ještě více, jest-li zakončí stavbu v čase
bude zlato pro každého

306
00:25:05,680 --> 00:25:09,680
-To je milé.

307
00:25:09,680 --> 00:25:13,680
Jest-li ne, pak krokodýli
-To je nemilé.

308
00:25:13,680 --> 00:25:23,680
Můžete se vzdálit.

309
00:25:23,680 --> 00:25:27,680
Ten vousáček je sladký.

310
00:25:27,680 --> 00:25:31,680
Pro mne je staroučký
-Ale ne, ten menší.

311
00:25:31,680 --> 00:25:36,680
Menší od koho?
-Žertuješ, nebo jsi nadrogovaná?

312
00:25:36,680 --> 00:25:41,680
Ale má charakteříček!
-Zato pusu nemá.

313
00:25:41,680 --> 00:25:44,680
Ta krokodýlí trenérka, celkem  celkem...

314
00:25:44,680 --> 00:25:49,680
Má něžný vrkoč.

315
00:25:49,680 --> 00:25:52,680
Mě tady hrozí krokodýli a oni se hádají
 o pusinkách a vrkočích.

316
00:25:52,680 --> 00:25:55,680
Myslíš, že krokodýli jsou chutní?

317
00:25:55,680 --> 00:26:01,680
Je to mnoho vás prosit o drobet soucitu?

318
00:26:01,680 --> 00:26:55,680
Ó! Tak mnoho mravenců.

319
00:26:55,680 --> 00:26:58,680
Ale tady jsou lidé.

320
00:26:58,680 --> 00:27:01,680
Vlastně jsem si vzpoměl na krčmu "Pod Býkem" v Lutecii.

321
00:27:01,680 --> 00:27:05,680
Podávají tam hovězí na mnoho způsobů.

322
00:27:05,680 --> 00:27:11,680
A porce jsou velké, extra!

323
00:27:11,680 --> 00:27:15,680
Trochu tady máme zpoždění, ale vidíš, že se to posouvá kupředu.

324
00:27:15,680 --> 00:27:18,680
Ano, Ano, jistě je při tom spousta práce.

325
00:27:18,680 --> 00:27:22,680
A pouze 2 měsíce.
-No jistě, myslel jsem na ten magycký nápoj.

326
00:27:22,680 --> 00:27:25,680
Jak jsem byl u tebe, pamatuješ co jsi říkal?
 "Ano, Ano, nic se neboj"

327
00:27:25,680 --> 00:27:29,680
No víš, chtěl jsem se zeptat.

328
00:27:29,680 --> 00:27:31,680
Ne, řekl jsem, že udělám co je v mojich silách.
-Jak to?

329
00:27:31,680 --> 00:27:34,680
A celý ten písek - odkud to berete?
-Vítr ho přinese, Obelixi.

330
00:27:34,680 --> 00:27:39,680
Bloky se splavují po Nilu.

331
00:27:39,680 --> 00:27:42,680
Vsadím se, že to je strašné, bičovat otroky.
-Ale kdež, to nejsou otroci.

332
00:27:42,680 --> 00:27:47,680
To jsou kvalifikovaní zaměstnanci, které drží pohrůžka.

333
00:27:47,680 --> 00:27:53,680
A biče jsou atrakcí pro turisty?
-Ne, Ano, to znamená, nevím.
Nikdy si tady nikdo nestěžoval.

334
00:27:53,680 --> 00:27:58,680
"mistou"? Slyšels´?
 A, to je "mistou"

335
00:27:58,680 --> 00:28:00,680
A! Obědová přestávka!

336
00:28:00,680 --> 00:28:01,680
Ne.

337
00:28:01,680 --> 00:28:08,680
To je výměna bičujících,
tradiční výměna paruk.

338
00:28:08,680 --> 00:28:10,680
Vidíte? Ten bere vlasy tamtoho, a tamten toho.

339
00:28:10,680 --> 00:28:14,680
Snadno je poutá pokrývka hlavy.
-Nu což, je to jiná kultura.

340
00:28:14,680 --> 00:28:19,680
Víš, možná že poslat takového bičovníka
 na výměnu vlasů našemu Gajusovi Bonusovi.

341
00:28:19,680 --> 00:28:21,680
Bylo by dobré se na to zeptat.

342
00:28:21,680 --> 00:28:30,680
Pouze, čím by se mohl Gajus vyměnit?

343
00:28:30,680 --> 00:28:38,680
Nu což, je to jiná kultura.

344
00:28:38,680 --> 00:28:41,680
Ten mechanismus není v plánech.

345
00:28:41,680 --> 00:28:44,680
Otisi, můj schovanec.
 Zabývá se psaním.

346
00:28:44,680 --> 00:28:47,680
Prosím odpověz nám, jak se v dnešním čase žije písařům.

347
00:28:47,680 --> 00:28:50,680
To víte, nemyslím si, že by to dnes bylo lepší nebo horší.

348
00:28:50,680 --> 00:28:54,680
Dívám se na to z perspektivy let mojeho života.

349
00:28:54,680 --> 00:28:57,680
Řekl bych, že se to především skládá ze setkávání,

350
00:28:57,680 --> 00:29:00,680
ze stisku rukou, s lidmi kteří mne dovedli do mého domu,

351
00:29:00,680 --> 00:29:03,640
a to je v základu velmi zajímavé,

352
00:29:03,640 --> 00:29:06,640
jak náhoda rozhoduje o lidských osudech a údělech.

353
00:29:06,640 --> 00:29:08,640
Když se má obdarování, dar pro dobrou mluvu,

354
00:29:08,640 --> 00:29:11,640
pěkných gest, a časem se nenajde lepšího řečníka,

355
00:29:11,640 --> 00:29:14,640
který by byl pro nás zrcadlem,
 které řekne, že se člověk může rozvíjet,

356
00:29:14,640 --> 00:29:17,640
v mém případě to vlastně není.

357
00:29:17,640 --> 00:29:20,640
Já říkám životu "děkuji", usmívám se na něj.

358
00:29:20,640 --> 00:29:23,640
Já, oproti jiným, říkám děkuji
 a spívám a tančím životu.

359
00:29:23,640 --> 00:29:26,640
Já jsem laskavý.
A posléze mnoho osob se mne ptá "jak to děláš?"

360
00:29:26,640 --> 00:29:29,640
"že máš v sobě tolik člověčenstva?"

361
00:29:29,640 --> 00:29:32,640
a já jim odpovídám po pravdě:
to je smilování života, milost

362
00:29:32,640 --> 00:29:35,640
to je smilování, které mne dnes popíchlo do konstruování strojů,

363
00:29:35,640 --> 00:29:38,640
ale zítra, kdo ví
můžu se řítit ve víru práce na řeči lidské jednoty

364
00:29:38,640 --> 00:29:45,640
a budu pomáhat jiným i sobě.

365
00:29:45,640 --> 00:29:53,640
Co je dnes na oběd?
-Čočka, jako obvykle.

366
00:29:53,640 --> 00:29:59,640
Hned se vrátím.

367
00:29:59,640 --> 00:30:10,640
V TOMTO MĚSÍCI BUDE POSTAVEN PALÁC CESAROVI
ZBYLÝ ČAS DO UKONČENÍ PRACÍ:58 DNÍ

368
00:30:10,640 --> 00:30:16,640
Co hledáš?
-Ztratil jsem čočku.

369
00:30:16,640 --> 00:30:19,640
PRACUJÍCÍ! LIDI PRACUJÍCÍ.

370
00:30:19,640 --> 00:30:22,640
SOUDRUZI!

371
00:30:22,640 --> 00:30:27,640
Že by jsme se vrátili do časů faraónů?

372
00:30:27,640 --> 00:30:31,640
Útisk, simulování ran,

373
00:30:31,640 --> 00:30:33,640
a pro koho?

374
00:30:33,640 --> 00:30:41,640
Pro Cesara.

375
00:30:41,640 --> 00:30:45,640
Ať si jede postavit ten palác do Říma.

376
00:30:45,640 --> 00:30:49,640
Egypt je pro Egypťany.
Kliď se od našich hrochů.

377
00:30:49,640 --> 00:30:57,640
Jasně, hurrá.

378
00:30:57,640 --> 00:30:59,640
Anooo!

379
00:30:59,640 --> 00:31:04,640
Soudruzi, jsme vykořisťováni,

380
00:31:04,640 --> 00:31:09,640
utiskováni úkolem nad naše síly.

381
00:31:09,640 --> 00:31:14,640
A .... Jistě.

382
00:31:14,640 --> 00:31:16,640
No tak.

383
00:31:16,640 --> 00:31:18,640
Dobře mluví.

384
00:31:18,640 --> 00:31:21,640
A tady dvě velké sochy Kleopatry a Cesara.

385
00:31:21,640 --> 00:31:25,640
Ale, ne moc velké, 15 metrů stačí.

386
00:31:25,640 --> 00:31:28,640
Ó, a tady, za sfinksem, velká kuchyň.

387
00:31:28,640 --> 00:31:32,640
To bude hned vedle pokojů, to není dobré.

388
00:31:32,640 --> 00:31:34,640
Bude zde nepříjemný zápach z kuchyně?

389
00:31:34,640 --> 00:31:35,640
Jsou takoví, kterým to překáží.

390
00:31:35,640 --> 00:31:38,640
Nepomyslel jsem na to.

391
00:31:38,640 --> 00:31:40,640
Co je to za hrozinky?

392
00:31:40,640 --> 00:31:42,640
To je víno.

393
00:31:42,640 --> 00:31:48,640
Z tamtěch křáků.

394
00:31:48,640 --> 00:31:49,640
Křáky.

395
00:31:49,640 --> 00:31:51,640
To jsou pecky.

396
00:31:51,640 --> 00:31:56,640
Hmm, velmi milé.

397
00:31:56,640 --> 00:32:01,640
Hej, konec přestávky, do práce.

398
00:32:01,640 --> 00:32:06,640
Já jsem jenom řekl, že je konec přestávky.

399
00:32:06,640 --> 00:32:10,640
Protestujeme, protestujeme.

400
00:32:10,640 --> 00:32:12,640
Prosím?

401
00:32:12,640 --> 00:32:19,640
Protestujeme, protestujeme.

402
00:32:19,640 --> 00:32:26,640
Odmítáme práci v takových podmínkách.
 To není přípustné.

403
00:32:26,640 --> 00:32:30,640
Klid.

404
00:32:30,640 --> 00:32:33,640
Kdo tady velí?

405
00:32:33,640 --> 00:32:38,640
Ať někdo přijde za mnou rokovat.
Jasně, já budu mluvit ve jménu kolektivu.

406
00:32:38,640 --> 00:32:39,640
Jmenuju se Litineris.

407
00:32:39,640 --> 00:32:41,640
Poslouchám.

408
00:32:41,640 --> 00:32:44,640
Máš dvě nové informace:

409
00:32:44,640 --> 00:32:48,640
za prvé pracujeme 18 hodin denně, čili 36 na 2 dny

410
00:32:48,640 --> 00:32:51,640
chceme redukci hodin práce na 35

411
00:32:51,640 --> 00:32:55,640
35 hodin? To je nemožné.

412
00:32:55,640 --> 00:32:59,640
Za druhé, promiň, že přerušuju
chceme slevit o 50 %

413
00:32:59,640 --> 00:33:01,640
Je něco s podvíšením?

414
00:33:01,640 --> 00:33:04,640
Ne, chceme slevit ran bičem.

415
00:33:04,640 --> 00:33:06,640
Dostáváme příliš.

416
00:33:06,640 --> 00:33:10,640
Někteří soudruzi trpí bolestmi hlavy od těch halasů
hlava může puknout.

417
00:33:10,640 --> 00:33:13,640
Ano, a propo - posila, třeba do čočky.
Nemůžeme doručit příspěvky.

418
00:33:13,640 --> 00:33:15,640
Do kance? Nebo dvou?

419
00:33:15,640 --> 00:33:17,640
Obelixi!

420
00:33:17,640 --> 00:33:20,640
Ne, ne, ne, ne, ne
 jest-li se změní rány bičem, budeme pracovat pomaleji,

421
00:33:20,640 --> 00:33:21,640
palác se nedokončí včas
 a já? Krokodýlům!

422
00:33:21,640 --> 00:33:23,640
To chcete??!!

423
00:33:23,640 --> 00:33:26,640
Dost Numerobisi! Litineris má radu.

424
00:33:26,640 --> 00:33:44,640
Dovol, abych se tím zabýval.

425
00:33:44,640 --> 00:33:50,640
Hotovo.

426
00:33:50,640 --> 00:33:55,640
Ne Obelixi, ty jsi spadl do kotle, nepotřebuješ už víc.

427
00:33:55,640 --> 00:33:57,640
Jak ne, tak ne, pojď Idefixi.

428
00:33:57,640 --> 00:34:00,640
Udělejme malou demonstraci, Asterixi.

429
00:34:00,640 --> 00:34:09,640
Pozor, možná jsem trochu přisadil.

430
00:34:09,640 --> 00:34:10,640
Přisadil co?

431
00:34:10,640 --> 00:34:25,640
Ano, dej mi kopu.

432
00:34:25,640 --> 00:34:40,640
Další, prosím.
No, prosím!

433
00:34:40,640 --> 00:34:53,640
Obe!

434
00:34:53,640 --> 00:35:04,640
Sedni!
To je zázrak!!!

435
00:35:04,640 --> 00:35:06,640
Postačí pro všechny?

436
00:35:06,640 --> 00:35:10,640
Jak ne, tak přidělám.

437
00:35:10,640 --> 00:36:50,640
Ne Obelixi, znám tu historii.

438
00:36:50,640 --> 00:36:52,640
Ojžíš, Ojžíš.

439
00:36:52,640 --> 00:36:54,640
Tak se jmenuje?

440
00:36:54,640 --> 00:36:56,640
Mojžíš?

441
00:36:56,640 --> 00:37:25,600
Ne, Ojžíš, tak jak v "Ojžíš ty"

442
00:37:25,600 --> 00:37:28,600
Á, Neksurcisi.

443
00:37:28,600 --> 00:37:30,600
Co ti mohu nabídnout?

444
00:37:30,600 --> 00:37:31,600
Pro mne imhotep.

445
00:37:31,600 --> 00:37:34,600
Dvakrát.

446
00:37:34,600 --> 00:37:37,600
Chci, aby jsi něco pro mne udělal.

447
00:37:37,600 --> 00:37:38,600
Dobře, šéfe.

448
00:37:38,600 --> 00:37:40,600
Kdo to má být?

449
00:37:40,600 --> 00:37:42,600
Ne, nikdo.

450
00:37:42,600 --> 00:37:46,600
Imhotep, dvakrát.

451
00:37:46,600 --> 00:37:50,600
Pozdržet výstavbu paláce.

452
00:37:50,600 --> 00:37:53,600
Čekají na transport kamenných bloků.

453
00:37:53,600 --> 00:37:54,600
Splavených z jihu po Nilu.

454
00:37:54,600 --> 00:37:57,600
Zajisti, aby nedorazily na stavbu.

455
00:37:57,600 --> 00:38:00,600
Nebude kámen, nebude práce.

456
00:38:00,600 --> 00:38:02,600
Nebude práce, nebude palác.

457
00:38:02,600 --> 00:38:07,600
Nebude palác...

458
00:38:07,600 --> 00:38:11,600
No, ale nemám ...

459
00:38:11,600 --> 00:38:14,600
Chytej, na drobné výdaje.

460
00:38:14,600 --> 00:38:28,600
Zbytek mi přineseš v zoubcích.

461
00:38:28,600 --> 00:38:52,600
Hlavně vděčně.

462
00:38:52,600 --> 00:38:55,600
Přišel jsem, viděl jsem, zvítězil jsem.

463
00:38:55,600 --> 00:38:57,600
veni, vidi, vici.

464
00:38:57,600 --> 00:39:02,600
Prosím vyrobit vyzitky s nápisem "Seeesar"

465
00:39:02,600 --> 00:39:07,600
Seeesar, nebo Cesar?

466
00:39:07,600 --> 00:39:10,600
Ne, Cesar
 chtěl jsem, aby to bylo zajímavější, ale co z toho

467
00:39:10,600 --> 00:39:13,600
kterou vizitku mi vyrobíš?

468
00:39:13,600 --> 00:39:15,600
Ave Cesar, respect robustes.

469
00:39:15,600 --> 00:39:16,600
Respect robustes.

470
00:39:16,600 --> 00:39:21,600
Gáji Cipriusi, jak to jde, veni, vidi, vici? Jako obvykle?

471
00:39:21,600 --> 00:39:24,600
Veni, vidi, možná, ale s vici byl problém.

472
00:39:24,600 --> 00:39:26,600
Co to znamená?

473
00:39:26,600 --> 00:39:28,600
No v Galii, například.

474
00:39:28,600 --> 00:39:30,600
Co v Galii?

475
00:39:30,600 --> 00:39:33,600
Vždyť je přece vici v Galii, všichni jsou tady, vidíš?

476
00:39:33,600 --> 00:39:35,600
Všichni ne.

477
00:39:35,600 --> 00:39:37,600
Jde o tu vísku co je pořád
neporažena, vzpurná.

478
00:39:37,600 --> 00:39:41,600
Dosud nedobitá, kolikrát jsem to slyšel, co?

479
00:39:41,600 --> 00:39:45,600
Dobře, a u Kleopatry? Nějaký postup?

480
00:39:45,600 --> 00:39:48,600
Ano vlastně, postup, celkem malý.

481
00:39:48,600 --> 00:39:55,600
Hej, super bista.

482
00:39:55,600 --> 00:39:59,600
Nedotýkej se!

483
00:39:59,600 --> 00:40:02,600
Odkud začali, nemají ani dne zpoždění.
-nemožné!

484
00:40:02,600 --> 00:40:05,600
Neobešlo se to bez Galů, Numerobis přivezl tři.

485
00:40:05,600 --> 00:40:08,600
Druida, který se jmenuje Deshex.
-Panoramix?

486
00:40:08,600 --> 00:40:12,600
Panoramix, no jistě.
Vypadlo mi to,

487
00:40:12,600 --> 00:40:17,600
a jeden malý rudý, jmenuje se Aikix.
a velký silný Journalfix.

488
00:40:17,600 --> 00:40:22,600
Ne, nějak tak, Malkomix
-Sleduj průběh stavby a dej mi vědět.

489
00:40:22,600 --> 00:40:27,600
Civis pacem parabellum.
Kdo prahne po míru otočí válku.

490
00:40:27,600 --> 00:40:38,600
Ten malý nosí jméno bohatýra, nějak tak jako
Jomelix.

491
00:40:38,600 --> 00:40:42,600
V té době bezlítostný Neksurcis směřuje na spodní tok Nilu,

492
00:40:42,600 --> 00:40:45,600
aby znemožnil transport kamene.

493
00:40:45,600 --> 00:40:50,600
Postupně podplácí,

494
00:40:50,600 --> 00:41:22,600
koho se dá.

495
00:41:22,600 --> 00:41:27,600
Na tomto místě by se mohly domky
poskládat do tvaru "C" jak "Cleopatra"

496
00:41:27,600 --> 00:41:28,600
nebo "Cesar"

497
00:41:28,600 --> 00:41:32,600
Nebo tak.

498
00:41:32,600 --> 00:41:43,600
Kameník přijel.

499
00:41:43,600 --> 00:41:46,600
Říká, že nemohl přivést více kamene, kamenolomy jsou vyčerpány.

500
00:41:46,600 --> 00:41:49,600
Krásný jazyk.

501
00:41:49,600 --> 00:41:51,600
Žádá zaplatit
-Myslím, že lže.

502
00:41:51,600 --> 00:41:53,600
Ne, ne, mne se zdá, že chce zaplatit.

503
00:41:53,600 --> 00:41:56,600
Ne, měl jsem na mysli to o kamenolomech.

504
00:41:56,600 --> 00:41:59,600
Mám s ním promluvit?

505
00:41:59,600 --> 00:42:05,600
Ano, ale nevystraš ho
aby nezapoměl jazyk v hlavě.

506
00:42:05,600 --> 00:42:10,600
Jak se řekne: "mluv"?
-Ve smyslu "nemluvím Egyptsky"?

507
00:42:10,600 --> 00:42:12,600
to bude "medouini ereu komete"

508
00:42:12,600 --> 00:42:14,600
medoueneu ereu komete? 
Ano.

509
00:42:14,600 --> 00:42:19,600
Ano, ale lepší je říct "medouenek'etep"

510
00:42:19,600 --> 00:42:22,600
Ne "ketebece"!
 "Ketebece!"

511
00:42:22,600 --> 00:42:26,600
"ketebece" mi přijde horší.

512
00:42:26,600 --> 00:42:29,600
Ne, ne, to já mám radši "K'etep", 
 K'etep otevře, zuby...

513
00:42:29,600 --> 00:42:37,600
Mluv!

514
00:42:37,600 --> 00:42:40,600
"učeně!"

515
00:42:40,600 --> 00:42:45,600
Ne "učeně'?

516
00:42:45,600 --> 00:42:47,600
u, u, řekl jsem to, moc potichu!

517
00:42:47,600 --> 00:42:56,600
Říká: "vrátili kámen do řeky"

518
00:42:56,600 --> 00:43:00,600
Říká, že v kamenolomu je ještě plno kamene.

519
00:43:00,600 --> 00:43:08,600
Aj, Aj ..

520
00:43:08,600 --> 00:43:16,600
"Aj", tak to rozumím, "aj"
ajajaj, bolí, 

521
00:43:16,600 --> 00:43:19,600
"fini",
Skončil jsem.

522
00:43:19,600 --> 00:43:22,600
Pojedeme pro kámen, vrátíme se s ním
a přivezeme ho bezpečně.
Já tady zůstanu hlídat budovy.

523
00:43:22,600 --> 00:43:26,600
Otis bude spolupracovat, jakooo.........

524
00:43:26,600 --> 00:43:28,600
tak jako.....

525
00:43:28,600 --> 00:43:29,600
máš!

526
00:43:29,600 --> 00:43:35,600
Toto jsou amulety
pro štěstí a na ochranu.

527
00:43:35,600 --> 00:43:38,600
Díky.

528
00:43:38,600 --> 00:43:40,600
Amsterinksi!

529
00:43:40,600 --> 00:43:43,600
-rixi
 -rinxi

530
00:43:43,600 --> 00:43:47,600
-riksi
 -riski, ano.

531
00:43:47,600 --> 00:43:52,600
Osud Egypta spočívá v tvých rukou.
-Nepřeháníš?

532
00:43:52,600 --> 00:43:58,600
Můj osud je v tvojich rukách?
-No, to je lepší.

533
00:43:58,600 --> 00:44:00,600
Vrať se Alterisksi!

534
00:44:00,600 --> 00:44:10,600
-iksi 
 -jiksm

535
00:44:10,600 --> 00:44:16,600
A tak naši přátelé vyrazili na příští setkání,
 aby získali kámen pro budovu paláce.

536
00:44:16,600 --> 00:44:19,600
Och, doopravdy, divné zvuky vydává tvůj velbloud.

537
00:44:19,600 --> 00:44:22,600
To není velbloud, ale můj žaludek.

538
00:44:22,600 --> 00:44:26,600
Poslouchejte, jak by jste měli trochu času,
 musíte konečně vidět pyramidy a sfingu.

539
00:44:26,600 --> 00:44:30,600
Malé restaurace, super kuchyně.

540
00:44:30,600 --> 00:44:35,600
Ryby, pečivo, všechno po čem duše prahne.

541
00:44:35,600 --> 00:44:39,600
Bylo by milé něco sníst! -Podívej jaký krásný sfingik.

542
00:44:39,600 --> 00:44:43,600
Mohu koupit toho sfingika na památku.
 Sfingíka? -Ne, děkuji.

543
00:44:43,600 --> 00:44:45,600
Sfinga?

544
00:44:45,600 --> 00:44:52,600
Nie, děkuji.

545
00:44:52,600 --> 00:44:59,600
Cizinec? Já dělám portrét
se sfingou na památku.

546
00:44:59,600 --> 00:45:03,600
Proč ne? Pověsím si ho na stěnu.
-Můžu platit sesterciemi?

547
00:45:03,600 --> 00:45:05,600
-Ano, ano, prosím posaďte se.

548
00:45:05,600 --> 00:45:09,600
Z profilu, ramena dopředu.

549
00:45:09,600 --> 00:45:14,600
Je potřeba konečně zajistit bezpečí,
ten chlápek nás může zradit v každé chvíli.

550
00:45:14,600 --> 00:45:19,600
Už poškododili transport, mohou se vrhnout na lidi.

551
00:45:19,600 --> 00:45:23,600
Co o tom soudíš Obelixi?

552
00:45:23,600 --> 00:45:27,600
Kde se zase poděl?
Obe..

553
00:45:27,600 --> 00:45:30,600
Obelixi!

554
00:45:30,600 --> 00:45:33,600
-Nedělej mi křivou bradu.

555
00:45:33,600 --> 00:45:36,600
-Ne, ne, ne.

556
00:45:36,600 --> 00:45:38,600
-A vy jste z Galie?

557
00:45:38,600 --> 00:45:40,600
-Ano.

558
00:45:40,600 --> 00:45:42,600
-Počasí je tady ostatně suché.

559
00:45:42,600 --> 00:45:46,560
-A!!!

560
00:45:46,560 --> 00:45:50,560
Obelixi?

561
00:45:50,560 --> 00:45:53,560
Asterixi!

562
00:45:53,560 --> 00:45:56,560
Obelixi!
 NE!

563
00:45:56,560 --> 00:45:59,560
Slez, to je zakázané.

564
00:45:59,560 --> 00:46:15,560
Slez odtamtud.

565
00:46:15,560 --> 00:46:18,560
Óoo, jak je tady krásně.
-Přestaň!

566
00:46:18,560 --> 00:46:22,560
Óoo, jak jsi maličký.

567
00:46:22,560 --> 00:46:26,560
Nemluv hlouposti, slez z té sfingy.

568
00:46:26,560 --> 00:46:49,560
Spolehni se, budu opatrný.

569
00:46:49,560 --> 00:46:54,560
Upss..!

570
00:46:54,560 --> 00:46:57,560
Upadl nos.

571
00:46:57,560 --> 00:47:01,560
Pěkně, pěkně, znamenitě!

572
00:47:01,560 --> 00:47:09,560
Super, bravo Obelixi.

573
00:47:09,560 --> 00:47:13,560
A co teď?
-Můžeme ho možná nalepit?

574
00:47:13,560 --> 00:47:17,560
Á, ano
Úžasný nápad, ČÍM!!!

575
00:47:17,560 --> 00:47:23,560
Vyděl jsi jak je velký?

576
00:47:23,560 --> 00:47:26,560
Slušný nápad, je to skála, a NOS je vrcholkem na lidském obličeji.

577
00:47:26,560 --> 00:47:33,560
Skonči s tou literaturou,
raději vymysli co uděláme.

578
00:47:33,560 --> 00:47:59,560
Dobře, že to nikdo neviděl.

579
00:47:59,560 --> 00:48:08,560
No, co tak stojíš, sám nemám radu.

580
00:48:08,560 --> 00:48:20,560
Pojďme na trh.

581
00:48:20,560 --> 00:48:31,560
Říkal jsem, že hřmí.

582
00:48:31,560 --> 00:48:37,560
Možná, že nikoho nenapadne dělat tady vykopávky.

583
00:48:37,560 --> 00:48:40,560
Idefixi, k noze.

584
00:48:40,560 --> 00:48:56,560
Ani slovo Panoramixovi.
 -Nic se nestalo.

585
00:48:56,560 --> 00:48:59,560
Brzy se práce na stavbě budou točit rychleji než bylo v plánu,

586
00:48:59,560 --> 00:49:02,560
domluvili jsme se, soudruzi a já, 

587
00:49:02,560 --> 00:49:06,560
a je to srozumitelné, na dodatkovém dni dovolené.

588
00:49:06,560 --> 00:49:07,560
Konec.

589
00:49:07,560 --> 00:49:42,560
Špatně jsi mi rozuměl, sám budeš někdy na mém místě.

590
00:49:42,560 --> 00:49:43,560
Oh, jak mohli vybudovat podobné divy?!!

591
00:49:43,560 --> 00:49:46,560
Normálně, kámen na kámen, raz dva.

592
00:49:46,560 --> 00:49:48,560
Hej ty Gale!

593
00:49:48,560 --> 00:49:51,560
Chceš vidět pyramidy zevnitř?

594
00:49:51,560 --> 00:49:53,560
Co to je?

595
00:49:53,560 --> 00:49:53,560
Průvodce zdarma.

596
00:49:53,560 --> 00:49:55,560
Nezajímá mne co je uprostřed.

597
00:49:55,560 --> 00:49:56,560
Prosím upřímě.

598
00:49:56,560 --> 00:49:57,560
Och to je nádherné!

599
00:49:57,560 --> 00:49:58,560
Počkej nikde nespěcháme.

600
00:49:58,560 --> 00:49:59,560
Pojďme.

601
00:49:59,660 --> 00:50:00,660
Idefixi!

602
00:50:00,660 --> 00:50:02,660
Zůstaň tady, budeš hlídat.

603
00:50:02,660 --> 00:50:17,660
Panoramixi, a když budeš hodný pániček ti něco přinese.

604
00:50:17,660 --> 00:50:23,660
Prosím neztraťte se, protože se odtud nedostanete do smrti.

605
00:50:23,660 --> 00:50:25,660
Pozor, chodby jsou hodně úzké,

606
00:50:25,660 --> 00:50:27,660
nejsou pro tlouštíky.

607
00:50:27,660 --> 00:50:31,660
Kdo tu je tlustý?!

608
00:50:31,660 --> 00:50:33,660
Napravo Anubis.

609
00:50:33,660 --> 00:50:34,660
Velice vzrušující.

610
00:50:34,660 --> 00:50:40,660
Bůh smrti a podsvětí.

611
00:50:40,660 --> 00:50:42,660
Tudy!

612
00:50:42,660 --> 00:50:46,660
Prosím, drazí hosté, bežte dále.

613
00:50:46,660 --> 00:50:51,660
Hieroglyfy, které zdobí tuto mísnost jsou velkolepé.

614
00:50:51,660 --> 00:50:55,660
Prosím směle kupředu.

615
00:50:55,660 --> 00:51:04,660
Tak a je to.

616
00:51:04,660 --> 00:51:09,660
Nikdy se odtud nedostanete,

617
00:51:09,660 --> 00:51:16,660
ta hrobka bude vaše na věky.

618
00:51:16,660 --> 00:51:18,660
To jsme se dali napálit.

619
00:51:18,660 --> 00:51:23,660
Ta hrobka je vaše, jsem jim řekl!

620
00:51:23,660 --> 00:51:27,660
Hned  jsem si mohl myslet, že návštěva zadarmo je past,

621
00:51:27,660 --> 00:51:30,660
v každém případě mohlo být hůře,

622
00:51:30,660 --> 00:51:31,660
pro mě všechny hieroglyfy vypadají stejně.

623
00:51:31,660 --> 00:51:35,660
Ne, podívej se Obelixi, na ty barvy,

624
00:51:35,660 --> 00:51:37,660
jsou takové jasné,

625
00:51:37,660 --> 00:51:46,660
všechno je moc divné
 jestli rychle nenajdeme východ, zůstaneme tu navěky.

626
00:51:46,660 --> 00:51:50,660
No, raz dva a hotovo.

627
00:51:50,660 --> 00:51:51,660
Jestliže se jim  podaří odtud vyjít,

628
00:51:51,660 --> 00:51:53,660
přísáhám, že si nikdy neoholím hlavu,

629
00:51:53,660 --> 00:51:56,660
nikdy si neoholím hlavu, na to dávám své slovo.

630
00:51:56,660 --> 00:52:00,660
Začněme od dveří.

631
00:52:00,660 --> 00:52:03,660
Podrž mi to Obelixi.

632
00:52:03,660 --> 00:52:07,660
Poprvé ti dám napít magického nápoje.

633
00:52:07,660 --> 00:52:07,660
Doopravdy?

634
00:52:07,660 --> 00:52:13,660
Slyšel jsi co on říkal?

635
00:52:13,660 --> 00:52:38,660
Jedna, druhá, třetí
 stačí.

636
00:52:38,660 --> 00:52:46,660
Cože, nevidím žádný rozdí.

637
00:52:46,660 --> 00:52:51,660
Obe!

638
00:52:51,660 --> 00:52:55,660
Pano!
 Ano!?

639
00:52:55,660 --> 00:52:56,660
Obe!

640
00:52:56,660 --> 00:53:00,660
Ne to jsem já, Asterixi!

641
00:53:00,660 --> 00:53:09,660
Haló! Tady jsem!

642
00:53:09,660 --> 00:53:13,660
Na tomto místě jsme byli už 10 krát,

643
00:53:13,660 --> 00:53:15,660
chtěl bych dostat do ruky architekta, který to stavěl.

644
00:53:15,660 --> 00:53:17,660
Situace není veselá.
 -Hodně neveselá.

645
00:53:17,660 --> 00:53:20,660
Začínám mít hlad.

646
00:53:20,660 --> 00:53:23,660
Co znamenají všechny ty hieroglyfy?

647
00:53:23,660 --> 00:53:26,660
Obelixi, je čas na dešifrování hieroglyfů,

648
00:53:26,660 --> 00:53:29,660
a potom čas na východ z pyramidy,

649
00:53:29,660 --> 00:53:33,660
tedy snad se shodneme jaké máme priority?

650
00:53:33,660 --> 00:53:36,660
Já jen oznamuji, že mám hlad.

651
00:53:36,660 --> 00:53:37,260
Tedy,

652
00:53:37,260 --> 00:53:40,060
zabavím se něčím jiným, abych 
 ZAPOMNĚL na HLAD!!

653
00:53:40,060 --> 00:53:41,860
Ach, pardón.

654
00:53:41,860 --> 00:53:44,660
Zapomněl jsem, že žaludek Pana Obelixe
je vždy na prvním místě.

655
00:53:44,660 --> 00:53:48,660
Pár divočáků, toť vše co potřebuje Pan Obelix ke štěstí.

656
00:53:48,660 --> 00:53:52,660
Samozřejmě, pan Asterix zase myslí, 
že snědl všechnu moudrost světa.

657
00:53:52,660 --> 00:53:57,660
Připomínám panu Asterixovi, 
který si chtěl nutně prohlédnout pyramidy,

658
00:53:57,660 --> 00:54:07,620
že to všechno by se nestalo, kdyby on
 Ooo, ten argument nestojí ani za zlámanou grešli.

659
00:54:07,620 --> 00:54:09,620
Co tam dělají?

660
00:54:09,620 --> 00:54:11,620
Už je půl šesté, zboží je naloženo...

661
00:54:11,620 --> 00:54:17,620
Musíme vyrazit.

662
00:54:17,620 --> 00:54:19,620
Řekl jsem to v rozrušení, neměl jsem.

663
00:54:19,620 --> 00:54:20,620
Mea culpa.

664
00:54:20,620 --> 00:54:23,620
Ne, mea culpa moje.

665
00:54:23,620 --> 00:54:26,620
Omlouvám se.

666
00:54:26,620 --> 00:54:30,620
Nemám tolik síly abych nás odtud dostal.

667
00:54:30,620 --> 00:54:40,620
Obávám se drazí přátelé, 
že to je konec našeho dobrodružství.

668
00:54:40,620 --> 00:54:42,620
Má někdo zápalky?

669
00:54:42,620 --> 00:54:43,620
Ne, ne já nemám,

670
00:54:43,620 --> 00:54:47,620
mám krabičku s amulety Numerobise, 
ale zápalky jsem nechal v jiných kalhotách.

671
00:54:47,620 --> 00:54:49,620
Je mi líto Numerobise.

672
00:54:49,620 --> 00:54:51,620
A mně je líto Idefixe.

673
00:54:51,620 --> 00:54:53,620
Co pejsku?

674
00:54:53,620 --> 00:54:54,620
IDEFIX?!!!

675
00:54:54,620 --> 00:54:58,620
No samozřejmě že Idefix, nebudete mi asi vyčítat,
že jsem ho sem vzal,

676
00:54:58,620 --> 00:54:59,620
přišel tu sám.

677
00:54:59,620 --> 00:55:03,620
No právě, našel nás po čichu a může nás také vyvést.

678
00:55:03,620 --> 00:55:05,620
Opravdu!

679
00:55:05,620 --> 00:55:07,620
Idefixi, poslouchej,

680
00:55:07,620 --> 00:55:27,620
jestli nám pomůžeš se odtud dostat, dostaneš
 tááááákovou horu kostí.

681
00:55:27,620 --> 00:55:32,620
Ano! Dobrý pejsek!

682
00:55:32,620 --> 00:55:36,020
Je to divné, že to říkám, Obelixi, 
ale jsem rád, že jsi ho vzal s náma.

683
00:55:36,020 --> 00:55:42,620
Občas mám pocit, že rozumí všemu co říkám.

684
00:55:42,620 --> 00:55:44,620
Tak jsme se vraceli na staveniště do Aleksandrie,

685
00:55:44,620 --> 00:55:49,620
lodě se prohýbali pod kamením.

686
00:55:49,620 --> 00:55:53,620
Trvá to dlouho
 příliš dlouho.

687
00:55:53,620 --> 00:55:56,620
Při této rychlosti nikdy nedorazíme do Galie 
na hostinu s divočáky.

688
00:55:56,620 --> 00:55:58,620
Už se nemůžu dívat na čočku.

689
00:55:58,620 --> 00:56:00,620
Určitě víte, že Nil je řeka pěkná a velkolepá,

690
00:56:00,620 --> 00:56:01,620
ale občas rozmarná,

691
00:56:01,620 --> 00:56:04,620
lenivá, nebo zase rozbouřená.

692
00:56:04,620 --> 00:56:07,620
Nevím, jestli jste někdy slyšeli 
takovou egyptskou báseň,

693
00:56:07,620 --> 00:56:09,620
která je o Nilu.
 O ne!

694
00:56:09,620 --> 00:56:29,620
Je to tak: Nile, Nile, Nile.

695
00:56:29,620 --> 00:56:32,620
Chlapci!

696
00:56:32,620 --> 00:56:35,620
Opět jsme spolu.

697
00:56:35,620 --> 00:56:36,620
Hip Hip!

698
00:56:36,620 --> 00:56:37,620
hurá.

699
00:56:37,620 --> 00:56:53,620
hip hip
 hurá.

700
00:56:53,620 --> 00:57:08,620
Pozor tam vzadu!

701
00:57:08,620 --> 00:57:12,620
Otisi musíš vědět, že ten hoch, jako malý chlapec, 
spadl do kotle s magickým nápojem,

702
00:57:12,620 --> 00:57:14,620
a od té doby,

703
00:57:14,620 --> 00:57:19,620
mě nepřestává překvapovat,

704
00:57:19,620 --> 00:57:21,620
hip hip hurá, co?

705
00:57:21,620 --> 00:57:24,620
dobrá dobrá!

706
00:57:24,620 --> 00:57:29,620
A tak stavba může pokračovat.
 Numerobis se již nemusí bát prostojů,

707
00:57:29,620 --> 00:57:33,620
což byla v této epoše vzácnost.

708
00:57:33,620 --> 00:57:36,620
Jeden doušek na osobu,

709
00:57:36,620 --> 00:57:38,620
jen jeden doušek.

710
00:57:38,620 --> 00:57:40,620
Dostal jsem zprávy, 
že na stavbě koluje falešný magický nápoj,

711
00:57:40,620 --> 00:57:44,620
stejná hustota, barva, ale nedejte se napálit,

712
00:57:44,620 --> 00:57:46,620
je to obyčejná polévka.

713
00:57:46,620 --> 00:57:49,620
Jediný správný magický nápoj rozdává druid Panoramix,

714
00:57:49,620 --> 00:57:50,620
tam, a jenom tam,

715
00:57:50,620 --> 00:57:55,620
30 000 čekajících od tohoto místa.

716
00:57:55,620 --> 00:57:57,620
No a já jsem zamkl vchod a zakřičel:

717
00:57:57,620 --> 00:58:00,620
od teď bude tato hrobka vaše na věky!

718
00:58:00,620 --> 00:58:01,620
Dobrá řeč.

719
00:58:01,620 --> 00:58:03,620
Opravdu?

720
00:58:03,620 --> 00:58:07,620
Protože chtěl jsem také řici: 
Jste šakali a skončíte jako šakali.

721
00:58:10,620 --> 00:58:14,620
Co? lepší bylo to se šakaly?

722
00:58:14,620 --> 00:58:18,620
Uvěznění v pyramidě, co?
-Já tomu nerozumím.

723
00:58:18,620 --> 00:58:21,620
To jsou čarodějové
žádný normální smrtelník by nemohl vyjít sám z labyrintu.

724
00:58:21,620 --> 00:58:24,620
Ti barbaři mě překvapují.

725
00:58:24,620 --> 00:58:27,620
Nápad, musím mít nějaký nápad!

726
00:58:27,620 --> 00:58:29,620
Už mám,

727
00:58:29,620 --> 00:58:32,620
o ano mám strašný nápad, a dokonce dva, ne tři.

728
00:58:32,620 --> 00:58:34,620
O la la, mám plno strašných nápadů,

729
00:58:34,620 --> 00:58:39,620
jak mě to vzrušuje.

730
00:58:39,620 --> 00:58:44,620
Přestaň kruci tak syčet, naskakuje mi husí kůže.

731
00:58:44,620 --> 00:58:48,620
Do práce!

732
00:58:48,620 --> 00:58:51,620
Nevypadá to jako zahrady Luxoru,

733
00:58:51,620 --> 00:58:54,620
a zůstaly už jen 2 týdny.

734
00:58:54,620 --> 00:59:00,620
Panoramixi, neměl bys magický nápoj pro rostliny?

735
00:59:00,620 --> 00:59:03,620
Jako takový urychlovač nebo něco,

736
00:59:03,620 --> 00:59:06,620
nebo semeno fazole, jako v té pohádce?

737
00:59:06,620 --> 00:59:10,620
Ne, Numerobisi, všechno se nedá tak urychlovat.

738
00:59:10,620 --> 00:59:12,620
Příroda potřebuje čas, aby se rozvinula,

739
00:59:12,620 --> 00:59:18,620
je třeba měsíců a roků, aby z malého zrníčka, 
za pomoci vody a slunce, jakož i lidské trpělivosti

740
00:59:18,620 --> 00:59:24,620
vyrostla rostlina,

741
00:59:24,620 --> 00:59:28,620
a to je.... krása.
 Prosíííííííííííím!

742
00:59:28,620 --> 00:59:49,620
Prosíííííííííííím!

743
00:59:49,620 --> 01:00:12,620
Rychleji to nejde.

744
01:00:12,620 --> 01:00:22,620
Měřil mi někdo čas?

745
01:00:22,620 --> 01:00:24,620
Stavba pořád pokračuje?

746
01:00:24,620 --> 01:00:27,620
Já to také nechápu, ctihodný Césare,

747
01:00:27,620 --> 01:00:32,620
a z osobních důvodů 
přeji Numerobisovi jen to nejhorší.

748
01:00:32,620 --> 01:00:36,620
A jen mě tak napadlo, 
že bychom si mohli pomoci vzájemně.

749
01:00:36,620 --> 01:00:41,620
Myslím, že můžeme udělat džentlmenskou dohodu
dobrou....... pro obě strany.

750
01:00:41,620 --> 01:00:48,620
Ne tady
v mém stanu.

751
01:00:48,620 --> 01:00:50,620
Poslouchám?

752
01:00:50,620 --> 01:00:52,620
Ctihodný Césare.

753
01:00:52,620 --> 01:00:55,620
Jestli se mi podaří zpozdit stavbu.

754
01:00:55,620 --> 01:01:00,620
Ty mě pověříš jejím dokončením, 
řekněme... do 2 měsíců.

755
01:01:00,620 --> 01:01:05,620
Tak budeš mít palác
 a Kleopatra utře nos.

756
01:01:05,620 --> 01:01:08,620
Platí, jestli dokončíš se čtyřměsíčním zpožděním.

757
01:01:08,620 --> 01:01:11,620
Tři měsíce, pomaleji nemohu
Dobře, tři měsíce, ale ne méně,

758
01:01:11,620 --> 01:01:15,620
jinak budeš litovat.

759
01:01:15,620 --> 01:01:21,620
Dohodnuto.

760
01:01:21,620 --> 01:01:26,620
Dobře, a teď mi řekni, 
jak chceš zpozdit tu stavbu?

761
01:01:26,620 --> 01:01:39,620
Použiji toto.

762
01:01:39,620 --> 01:01:42,620
Co si mám dneska obléct?

763
01:01:42,620 --> 01:01:55,620
Pozor, je to horké!

764
01:01:55,620 --> 01:01:59,620
Dárek pro královnu.

765
01:01:59,620 --> 01:02:06,620
Tři Galové, Panoramix, Obelix a Asterix, ti skládají hold.

766
01:02:06,620 --> 01:02:08,620
To je milé.

767
01:02:08,620 --> 01:02:11,620
Mohu to otevřít?

768
01:02:11,620 --> 01:02:19,620
Aj horké.
Dort!

769
01:02:19,620 --> 01:02:22,620
Výborně, dáme ho dnes večer jako moučník.

770
01:02:22,620 --> 01:02:26,580
Bude 40 tanečníků, a dvakrát tolik muzikantů,

771
01:02:26,580 --> 01:02:30,580
a také 300 hostů.

772
01:02:30,580 --> 01:02:34,580
Pojďte ke stolu
máme dnes divočáka, přivezli ho na lodi.

773
01:02:34,580 --> 01:02:37,580
No, konečně normální jídlo.
O ano, divočák s čočkou,

774
01:02:37,580 --> 01:02:41,580
asi nevíte že je to zakázáno,
tady není dovoleno jíst vepřové maso

775
01:02:41,580 --> 01:02:43,580
no tak porušíme zákon, velké řeči.

776
01:02:43,580 --> 01:02:44,580
Nehýbejte se!

777
01:02:44,580 --> 01:02:46,580
Přišli jsme vás zatknout,

778
01:02:46,580 --> 01:02:47,580
z rozkazu královny.

779
01:02:47,580 --> 01:02:48,580
No tohle, kvůli 3 divočákům?

780
01:02:48,580 --> 01:02:50,580
Dobře, pusťte mě na to

781
01:02:50,580 --> 01:02:52,580
a můžeme si sednout k večeři.

782
01:02:52,580 --> 01:02:54,580
Ne ne počkej!

783
01:02:54,580 --> 01:02:57,580
Nebudeš si přece začínat s celou posádkou?

784
01:02:57,580 --> 01:02:59,580
A proč ne?

785
01:02:59,580 --> 01:03:01,580
To je taky zakázané? Co je to za zemi?

786
01:03:01,580 --> 01:03:04,580
Numerobis má pravdu
 půjdeme a uvidíme oč jde.

787
01:03:04,580 --> 01:03:07,580
Ano, ano, navíc si můžeme 
prohlédnout královnin palác.

788
01:03:07,580 --> 01:03:09,580
Já nejdu, pohlídám ohniště,

789
01:03:09,580 --> 01:03:12,580
protože je třeba ho hlídat.

790
01:03:12,580 --> 01:03:26,580
No tak dobře.

791
01:03:26,580 --> 01:03:28,580
Vždycky mu dávám ochutnat moje jídlo.

792
01:03:28,580 --> 01:03:32,580
Váš plán se nepovedl,

793
01:03:32,580 --> 01:03:34,580
můj sluha trpí za mne,

794
01:03:34,580 --> 01:03:36,580
protože snědl dort který jste poslali.

795
01:03:36,580 --> 01:03:38,580
Ale já jsem neposlal žádný dort.
Jaký dort?

796
01:03:38,580 --> 01:03:41,580
Tenhle!
Jiný tu není.

797
01:03:41,580 --> 01:03:44,580
O, divočák, ovšem, ale dort?
-Mlč!

798
01:03:44,580 --> 01:03:46,580
Pokoušeli jste se mě zabít.

799
01:03:46,580 --> 01:03:49,580
Zaplatíte hlavou.
Ale ne, jsme nevinní.

800
01:03:49,580 --> 01:03:51,580
To je drzost!

801
01:03:51,580 --> 01:03:54,580
Ale to není možné, 
celou dobu jsme byli na stavbě,

802
01:03:54,580 --> 01:03:57,580
od rána do večera jsme polykali jen prach
 a čočku!

803
01:03:57,580 --> 01:04:00,580
Ale, ne, to nemá smysl.
 -A právě, že má!

804
01:04:00,580 --> 01:04:04,580
Nikdy bychom to neudělali.

805
01:04:04,580 --> 01:04:09,580
Kdybych měl takový dort, 
tak bych ho snědl sám. Přemýšlejte rozumně.
 Mlčet!

806
01:04:09,580 --> 01:04:15,580
To je nějaký nesmysl.
Asterixi nepřerušuj královnu, když mluví.

807
01:04:15,580 --> 01:04:27,580
Odveďte je!
Posvátní krokodýlové je snědí na svačinu.

808
01:04:27,580 --> 01:04:31,580
Mám hlad.

809
01:04:31,580 --> 01:04:36,580
Hlad, hlad, hlad, HLAD!!!

810
01:04:36,580 --> 01:04:40,580
Když jsem řekl "dobrý den", tak odvrátila hlavu.

811
01:04:40,580 --> 01:04:43,580
Předtím to bývaly pousmání, flirty

812
01:04:43,580 --> 01:04:46,580
a teď? Jako když nožem utne, nic.

813
01:04:46,580 --> 01:04:48,580
Už se na mě ani okem nepodívá.

814
01:04:48,580 --> 01:04:52,580
Jsme si cizí.
-Dělal jsi sladké oči na Kleopatru?

815
01:04:52,580 --> 01:04:56,580
Asterix mluví asi o jedné z dam dvora,
která vždy doprovází královnu.

816
01:04:56,580 --> 01:05:00,580
Mluvím o té s copem.

817
01:05:00,580 --> 01:05:01,580
Asi se trochu zamiloval.

818
01:05:01,580 --> 01:05:02,580
To mě nepřekvapuje.

819
01:05:02,580 --> 01:05:05,580
Nejsem zamilovaný.

820
01:05:05,580 --> 01:05:08,580
Samozřejmě mě to trápí, 
ale ne tak jak si myslíte,

821
01:05:08,580 --> 01:05:11,580
jedná se výlučně o stanovení určitých faktů.

822
01:05:11,580 --> 01:05:13,580
Faktů
 ano, samozřejmě.

823
01:05:13,580 --> 01:05:16,580
No, samozřejmě!

824
01:05:16,580 --> 01:05:21,580
Zamotala ti hlavu.
 Přestaň!

825
01:05:21,580 --> 01:05:22,580
Ty jsi ale hloupý.

826
01:05:22,580 --> 01:05:24,580
Nemůžu, oj, nemůžu!

827
01:05:24,580 --> 01:05:29,580
Beznadějné.

828
01:05:29,580 --> 01:05:32,580
Ne, no doopravdy, 
měl bys být méně tlustý a blbý.

829
01:05:32,580 --> 01:05:35,580
Kdo je tu tlustý?

830
01:05:35,580 --> 01:05:36,580
Dost už, napijte se, to je protijed,

831
01:05:36,580 --> 01:05:38,580
doušek pro každého.

832
01:05:38,580 --> 01:05:40,580
Obelixi, kruci, říkal jsem jen doušek!

833
01:05:40,580 --> 01:05:42,980
No tak doušek.

834
01:05:42,980 --> 01:05:45,580
Teď Obelixi, otevři dveře.

835
01:05:45,580 --> 01:05:46,580
Ještě jsem se nenapil.

836
01:05:46,580 --> 01:05:48,580
Hej tam za dveřmi, uhněte!

837
01:05:48,580 --> 01:05:49,580
Vycházíme!

838
01:05:49,580 --> 01:05:54,580
Jo, jo, vyjcházíte.

839
01:05:54,580 --> 01:06:03,580
Co to jsou za lidi,
říkám mu aby uhnul a sedí jak beran.

840
01:06:03,580 --> 01:06:04,580
Tak co?

841
01:06:04,580 --> 01:06:08,580
Už jsem skončil.

842
01:06:08,580 --> 01:06:10,580
Už mě nudí ty profily.

843
01:06:10,580 --> 01:06:12,580
Nemohl bys mě namalovat zepředu?

844
01:06:12,580 --> 01:06:14,580
O ano?

845
01:06:14,580 --> 01:06:17,580
Neupravuji současné umění.

846
01:06:17,580 --> 01:06:21,580
Pardon pane?

847
01:06:21,580 --> 01:06:24,580
Mohu ??

848
01:06:24,580 --> 01:06:27,580
Tak já už půjdu.

849
01:06:27,580 --> 01:06:32,580
Galové, když usilujete o můj život
 ukážu vám, u Osirise, jak umírá královna.

850
01:06:32,580 --> 01:06:34,580
O ne, ne takto.

851
01:06:34,580 --> 01:06:37,580
Prosím vyslechněte co vám chceme říct
a vaše služebné dnes nepřišly?

852
01:06:37,580 --> 01:06:39,580
Proč?
 Ale, nic.

853
01:06:39,580 --> 01:06:45,580
Jsem si jistý Královno, že dort není otrávený, 
a rozhodně je velmi dobrý.

854
01:06:45,580 --> 01:06:52,580
Obelixi, ukroj 3 kousky.

855
01:06:52,580 --> 01:06:54,580
Měly to být 3 kousky.

856
01:06:54,580 --> 01:06:58,580
Jeden,

857
01:06:58,580 --> 01:07:01,580
druhý,

858
01:07:01,580 --> 01:07:03,580
a třetí.

859
01:07:03,580 --> 01:07:13,580
No dobře.

860
01:07:13,580 --> 01:07:16,580
Vidíš Královno, že nebyly otrávené?

861
01:07:16,580 --> 01:07:19,580
Prosím řekněte to svým dámám, 
zejména té s copem.

862
01:07:19,580 --> 01:07:21,580
Jmenuje se Kimiokis.

863
01:07:21,580 --> 01:07:22,580
Kimiokis.

864
01:07:22,580 --> 01:07:33,580
Ano?

865
01:07:33,580 --> 01:07:37,580
V noci jsem měl sen.

866
01:07:37,580 --> 01:07:40,580
Měl jsem 1 milión systercií, 
a koupil jsem za ně 1 pár bot,

867
01:07:40,580 --> 01:07:45,580
příliš velké a hrozně škaredé,

868
01:07:45,580 --> 01:07:46,580
to je moc divné.

869
01:07:46,580 --> 01:07:49,580
Ten architekt, který mi nabídnul smlouvu.

870
01:07:49,580 --> 01:07:50,580
Unmoris?

871
01:07:50,580 --> 01:07:51,580
Amombofis.

872
01:07:51,580 --> 01:07:53,580
Á ano.

873
01:07:53,580 --> 01:07:55,580
To byla smlouva! Do teď nic neudělal.

874
01:07:55,580 --> 01:08:00,580
A čas letí, pošli někoho od nás, 
ať se poohlédne jak jde práce.

875
01:08:00,580 --> 01:08:04,580
Má to být někdo konkrétní? Césare?

876
01:08:04,580 --> 01:08:07,580
Ne, pošli koho chceš, měl by být slizký a záludný.
Cartapus!

877
01:08:07,580 --> 01:08:09,580
Ano?

878
01:08:09,580 --> 01:08:13,580
Césare zde je Cartapus, náš nejlepší špión.

879
01:08:13,580 --> 01:08:16,580
Ave Césare.

880
01:08:16,580 --> 01:08:18,580
Cartapus je profesionálka.

881
01:08:18,580 --> 01:08:21,580
Je královnou kamufláže.

882
01:08:21,580 --> 01:08:26,580
Když se dívám tak mě vidíte,
 když sklopím zrak, tak mě nevidíte.

883
01:08:26,580 --> 01:08:28,580
Vidíte
 nevidíte.

884
01:08:28,580 --> 01:08:30,580
Vidíte
 nevidíte.

885
01:08:30,580 --> 01:08:33,580
Vidíte - nevidíte
 nevidíte - vidíte.

886
01:08:33,580 --> 01:08:46,580
Nevidíte - vidíte 
 vidíte.

887
01:08:46,580 --> 01:08:55,580
A už to funguje, asi nebyla v dobré formě.

888
01:08:55,580 --> 01:09:02,580
Dělá si ze mě legraci.

889
01:09:02,580 --> 01:09:06,580
4 měsíce, 4 měsíce čekám na svůj dům.

890
01:09:06,580 --> 01:09:09,580
O klid, nepokračujte.

891
01:09:09,580 --> 01:09:10,580
Mám známosti, už jsem ti asi říkal.

892
01:09:10,580 --> 01:09:11,580
Oč jde, klid

893
01:09:11,580 --> 01:09:14,580
Nedotýkat se.

894
01:09:14,580 --> 01:09:15,580
Nemám důvod ti platit.

895
01:09:15,580 --> 01:09:18,580
Malokursis, přijde zítra za tebou.

896
01:09:18,580 --> 01:09:20,580
Všechno napravím a ještě udělám něco zadarmo, 
na účet firmy
udělám to s potěšením.

897
01:09:20,580 --> 01:09:23,580
Udělá to s potěšením.

898
01:09:23,580 --> 01:09:26,580
Numerobisi, jestli nebudeš v mém domě zítra za úsvitu,

899
01:09:26,580 --> 01:09:32,580
tak bych nechtěl být v tvé kůži.

900
01:09:32,580 --> 01:09:34,580
A?

901
01:09:34,580 --> 01:09:37,580
Pijí magický nápoj dávající sílu.

902
01:09:37,580 --> 01:09:38,580
Sama jsem ho také pila,

903
01:09:38,580 --> 01:09:43,580
jsem nyní nepřekonatelná Cesare.

904
01:09:43,580 --> 01:09:45,580
Nevěříš mi?

905
01:09:45,580 --> 01:09:48,580
Rád bych to viděl.

906
01:09:48,580 --> 01:09:50,580
Manubestoff Plus!

907
01:09:50,580 --> 01:10:28,580
Dej té paní ránu.

908
01:10:28,580 --> 01:10:31,580
Ode dneška beru věci do svých rukou,

909
01:10:31,580 --> 01:10:34,580
kostky jsou vrženy,

910
01:10:34,580 --> 01:10:42,580
alea iacta est.

911
01:10:42,580 --> 01:10:47,540
Ve jménu Césara!
Víme, že ukrýváte uprchlíky z Gálie!

912
01:10:47,540 --> 01:10:51,540
Jestli nám vydáte Aesefixe, Ilzemixe a Abomomfixe.

913
01:10:51,540 --> 01:10:56,540
Ne, ne, zdá se mi, že se jmenují Asterix, Obe....
 Ticho, teď mluvím já!

914
01:10:56,540 --> 01:11:00,540
Vzdejte se, jestli ne, pak zaútočíme na palác.

915
01:11:00,540 --> 01:11:03,540
Jsme zde z vůle a se souhlasem Kleopatry
neodejdeme dokud se práce nedokončí.

916
01:11:03,540 --> 01:11:07,540
Copak je třeba až takový důraz?
 Možná se s nimi nějak domluvíme?

917
01:11:07,540 --> 01:11:11,540
Možná se domluvíme?
Ukážu vám krvavou koupel!

918
01:11:11,540 --> 01:11:15,540
Intuice mě nezklamala.

919
01:11:15,540 --> 01:11:17,540
Loklaudiusi! Připrav vojsko k útoku.

920
01:11:17,540 --> 01:11:19,540
Antidolusi.

921
01:11:19,540 --> 01:11:59,540
Jmenuji se Antidolus.

922
01:11:59,540 --> 01:12:01,540
Ahoj!

923
01:12:01,540 --> 01:12:04,540
Máš.

924
01:12:04,540 --> 01:12:06,540
Zaparkuj ve stínu.

925
01:12:06,540 --> 01:12:09,540
Jakpak diletanti, díváte se na profesionály v akci?

926
01:12:09,540 --> 01:12:16,540
No, ale.

927
01:12:16,540 --> 01:12:21,540
Vím, vím, nejste zvyklí na přesnost.

928
01:12:21,540 --> 01:12:24,540
Panoramixi! Je třeba upozornit všechny pracující.

929
01:12:24,540 --> 01:12:28,540
Jaké pracující, všichni jsou na dovolené.

930
01:12:28,540 --> 01:12:30,540
Tak to jo.

931
01:12:30,540 --> 01:12:33,540
Zde je palác,

932
01:12:33,540 --> 01:12:34,540
tu jsou zahrady,

933
01:12:34,540 --> 01:12:36,540
sever, jih,

934
01:12:36,540 --> 01:12:39,540
zde jsou stany a sfinga.

935
01:12:39,540 --> 01:12:42,540
Nekreslíš zrovna pěkně.

936
01:12:42,540 --> 01:12:44,540
To proto, že to dělám v rychlosti,

937
01:12:44,540 --> 01:12:47,540
ale možná by to chtělo zvětšit perspektivu, 
tady tady a tady.

938
01:12:47,540 --> 01:12:50,540
Já bych také více zdůraznil profil.

939
01:12:50,540 --> 01:13:02,540
Ano, u vás všechno musí být z profilu.

940
01:13:02,540 --> 01:13:09,540
Do útoku
 asi zešíleli.

941
01:13:09,540 --> 01:13:13,540
Diváky s méně odolnými žaludky 
prosíme aby se nedívali na tyto scény,

942
01:13:13,540 --> 01:13:33,540
výměnou zveme na shlédnutí krátkého filmu o langustě.

943
01:13:33,540 --> 01:13:38,540
Pozor!
 Co?

944
01:13:38,540 --> 01:13:40,540
Jeden utíká, postarej se o něho!

945
01:13:40,540 --> 01:13:53,540
Idefixi do útoku!

946
01:13:53,540 --> 01:13:54,540
Pusť mě!

947
01:13:54,540 --> 01:14:02,540
Točí se mi hlava.

948
01:14:02,540 --> 01:14:04,540
Prosím vás to nejde, létat si sem a tam,

949
01:14:04,540 --> 01:14:13,540
tady není Rumunsko.

950
01:14:13,540 --> 01:14:16,540
Ave, byli jsme poraženi,

951
01:14:16,540 --> 01:14:18,540
ale někteří vojáci dokázali přejít přes zeď.

952
01:14:18,540 --> 01:14:22,540
Výborně vydržte.

953
01:14:22,540 --> 01:14:24,540
Raději si se mnou nezačínej,

954
01:14:24,540 --> 01:14:27,540
a to?

955
01:14:27,540 --> 01:14:31,540
Ach, ach vtrhli jsme dovnitř, 
ale nebyli na nás příliš milí

956
01:14:31,540 --> 01:14:35,540
a rozhodli jsme se prorazit, 
dokud jsme ještě mohli.

957
01:14:35,540 --> 01:14:39,540
No a co uděláme teď?
Ptám se jako diletant.

958
01:14:39,540 --> 01:14:40,540
Zopakujeme útok.

959
01:14:40,540 --> 01:14:45,540
Kajusi, je to rozumné?

960
01:14:45,540 --> 01:14:48,540
Ti Galové mají magický nápoj.

961
01:14:48,540 --> 01:14:51,540
Možná raději ustoupíme.

962
01:14:51,540 --> 01:14:54,540
Velmi mě zklamal tvůj postoj,

963
01:14:54,540 --> 01:14:57,540
Centurione Aferlefusi
 Antidolusi.

964
01:14:57,540 --> 01:14:59,540
Jmenuji se Antidolus.

965
01:14:59,540 --> 01:15:02,540
Nikdo se nebude protivit Římské říši.

966
01:15:02,540 --> 01:15:05,540
Jestli se urazím.

967
01:15:05,540 --> 01:15:08,540
Velká říše zaútočí.

968
01:15:08,540 --> 01:15:27,540
Nemůžu mluvit, nemůžu mluvit.

969
01:15:27,540 --> 01:15:30,540
Jaký je tu klid.

970
01:15:30,540 --> 01:15:34,540
To se mi moc nelíbí.

971
01:15:34,540 --> 01:15:51,540
Byl bych radši, kdyby tu nebyl takový klid.

972
01:15:51,540 --> 01:15:56,540
Obléhací stroje.

973
01:15:56,540 --> 01:16:03,540
Katapulty.

974
01:16:03,540 --> 01:16:05,540
Hezká krajinka.

975
01:16:05,540 --> 01:16:08,540
Jak se zdá chlapci cvičili.

976
01:16:08,540 --> 01:16:11,540
Nebudu palác litovat.

977
01:16:11,540 --> 01:16:12,540
Hotovi?

978
01:16:12,540 --> 01:16:13,540
Ano.

979
01:16:13,540 --> 01:16:19,540
Na můj rozkaz!

980
01:16:19,540 --> 01:16:20,540
Pal!

981
01:16:20,540 --> 01:16:28,540
No tak, už jsem to udělal.

982
01:16:28,540 --> 01:16:54,540
Můj palác!!!

983
01:16:54,540 --> 01:16:59,540
Přemýšlím, zda je to násilí odůvodněné?

984
01:16:59,540 --> 01:17:16,540
Pro mě může být.

985
01:17:16,540 --> 01:17:27,540
Dobře, skvěle.

986
01:17:27,540 --> 01:17:31,540
Přirozeně, majíce takovou zbraň, nejsou silní.

987
01:17:31,540 --> 01:17:34,540
To není jen otázka zbraně
 a právě že ano.

988
01:17:34,540 --> 01:17:37,540
Ne
ano.

989
01:17:37,540 --> 01:17:45,540
O ne
 o ano.

990
01:17:45,540 --> 01:17:50,540
Zruinují mi palác.

991
01:17:50,540 --> 01:17:52,540
Přestaňte Římané!

992
01:17:52,540 --> 01:18:03,540
Vy tupé hlavy, kašlu na vás!

993
01:18:03,540 --> 01:18:05,540
Vedle, vedle!

994
01:18:05,540 --> 01:18:12,540
Římští střelci!

995
01:18:12,540 --> 01:18:16,540
Zase vedle, na, na, na, na, na, na.

996
01:18:16,540 --> 01:18:23,540
Je třeba upozornit Kleopatru
jen ona nám pomůže.

997
01:18:23,540 --> 01:18:32,540
ne, ne
 ano, ano.

998
01:18:32,540 --> 01:18:41,540
Prosím přijměte výraz úcty, zcela oddáni....

999
01:18:41,540 --> 01:18:44,540
Dej mi to, Idefix tu zprávu zanese.

1000
01:18:44,540 --> 01:18:46,540
Idefix zanese?

1001
01:18:46,540 --> 01:18:47,540
Výborně.

1002
01:18:47,540 --> 01:18:49,540
Už je po mně.

1003
01:18:49,540 --> 01:18:53,540
Numerobis má pravdu, přece je to jen........ pes.

1004
01:18:53,540 --> 01:18:55,540
Pes, který tě zachránil z pasti v pyramidě.

1005
01:18:55,540 --> 01:18:57,540
Leť pejsku!

1006
01:18:57,540 --> 01:19:01,540
Zanes ten dopis Kleopatře.

1007
01:19:01,540 --> 01:19:12,500
Říkal jsme, je malý na to, aby to pochopil.

1008
01:19:12,500 --> 01:19:14,500
Dostal jsem to!

1009
01:19:14,500 --> 01:19:22,500
Ale ne, už je dobře.

1010
01:19:22,500 --> 01:19:26,500
Chlapci, znovu jsme spolu na palubě!

1011
01:19:26,500 --> 01:19:28,500
Na naší staré dobré kocábce!

1012
01:19:28,500 --> 01:19:36,500
To je slavná loď, pluje jako pták na nebi!

1013
01:19:36,500 --> 01:19:59,500
Ano
 ne!

1014
01:19:59,500 --> 01:20:02,500
O ne!

1015
01:20:02,500 --> 01:20:11,500
Příliš daleko.

1016
01:20:11,500 --> 01:20:14,500
Udělali z nás "Medůzu"

1017
01:20:14,500 --> 01:20:19,500
Měli jste se držet.

1018
01:20:19,500 --> 01:20:21,500
Hned budu zpět.

1019
01:20:21,500 --> 01:20:23,500
Pospěš si, a dávej pozor.

1020
01:20:23,500 --> 01:20:30,500
Šťastnou cestu.

1021
01:20:30,500 --> 01:20:34,500
Zapni si pásy Idefixi.

1022
01:20:34,500 --> 01:20:37,500
Bež Amsteriski, bež!

1023
01:20:37,500 --> 01:20:43,500
Poplach
 vidíte toho co vyběhl?
 Já ho znám.

1024
01:20:43,500 --> 01:20:47,500
Zformujte šik!

1025
01:20:47,500 --> 01:20:51,500
Připravit zbraně!

1026
01:20:51,500 --> 01:21:01,500
Proč se nezastavil?

1027
01:21:01,500 --> 01:21:08,500
Magický nápoj.

1028
01:21:08,500 --> 01:21:12,500
Folkurusi, Monepusi za ním!

1029
01:21:12,500 --> 01:21:15,500
Ale já se nejmenuji Folkurus.

1030
01:21:15,500 --> 01:21:22,500
Obelix zůstal sám, musíš mu pomoci.

1031
01:21:22,500 --> 01:22:06,500
Tak já mám teď sílu?

1032
01:22:06,500 --> 01:22:08,500
Numerobisi!

1033
01:22:08,500 --> 01:22:42,500
Připrav si sarkofág.

1034
01:22:42,500 --> 01:22:43,500
Amombofisi!

1035
01:22:43,500 --> 01:22:51,500
Jak se zdá, neučil ses u mnichů.

1036
01:22:51,500 --> 01:23:17,500
Počkej, počkej, já jsem nepil magický nápoj.

1037
01:23:17,500 --> 01:23:19,500
Papír balí kámen.

1038
01:23:19,500 --> 01:23:21,500
Určitě?
 Určitě.

1039
01:23:21,500 --> 01:23:40,500
Dobře.

1040
01:23:40,500 --> 01:23:51,500
A co to... to ne, ne letadlo nechci.

1041
01:23:51,500 --> 01:24:06,500
Jsem-A-mom-bo-fis po-ra-zil-jsem-Nu-me-ro-fise.

1042
01:24:06,500 --> 01:24:09,500
Magický nápoj ztrácí sílu.

1043
01:24:09,500 --> 01:24:21,500
Kleopatra nedostane zprávu včas.

1044
01:24:21,500 --> 01:24:23,500
Tvoje matka zdráva?
 Zdráva, zdráva Imhotepe.

1045
01:24:23,500 --> 01:24:25,500
Tvůj otec zdravý?
 Zdravý, zdravý Imhotepe.

1046
01:24:25,500 --> 01:24:28,500
A tvoje sestra zdráva?
 Zdráva, zdráva.

1047
01:24:28,500 --> 01:24:31,500
A tvůj bratranec, co on teď dělá?

1048
01:24:31,500 --> 01:24:32,500
Je zdráv, Imhotepe.

1049
01:24:32,500 --> 01:24:37,500
A obchody? Jak jdou obchody?

1050
01:24:37,500 --> 01:24:48,500
Půjčím si ten vůz!

1051
01:24:48,500 --> 01:25:02,500
Je zde čilý ruch, ne?
 Dobře Imhotepe.

1052
01:25:02,500 --> 01:25:18,500
Rychleji, rychleji, nedohoníš ho.

1053
01:25:18,500 --> 01:25:39,500
Chyť mě, jestli můžeš.

1054
01:25:39,500 --> 01:25:41,500
A co teď, chceš se bránit?

1055
01:25:41,500 --> 01:25:43,500
Jistě!

1056
01:25:43,500 --> 01:25:48,500
Amombofisi, nemá smysl dále bojovat.

1057
01:25:48,500 --> 01:25:50,500
Usmiřme se a dokončeme stavbu společně.

1058
01:25:50,500 --> 01:25:52,500
Lev se nikdy  nesmíří se švábem.

1059
01:25:52,500 --> 01:25:55,500
Co?

1060
01:25:55,500 --> 01:25:57,500
LEV

1061
01:25:57,500 --> 01:25:58,500
SE NIKDY NESMÍŘÍ

1062
01:25:58,500 --> 01:26:00,500
SE ŠVÁBEM

1063
01:26:00,500 --> 01:26:02,500
Aaa, a už jsem slyšel.

1064
01:26:02,500 --> 01:26:05,500
Levkoni se nosí za uchem.

1065
01:26:05,500 --> 01:26:07,500
A myslel jsem si, co to říká za hlouposti.

1066
01:26:07,500 --> 01:26:15,500
Nešlo o lva.

1067
01:26:15,500 --> 01:26:19,500
Pusť, pusť.

1068
01:26:19,500 --> 01:26:21,500
Co jsem ti říkal před chvilkou?

1069
01:26:21,500 --> 01:26:22,500
To já jsem lev.

1070
01:26:22,500 --> 01:26:28,500
Ani tak jsem nic nepochopil.

1071
01:26:28,500 --> 01:26:44,500
Co je?

1072
01:26:44,500 --> 01:26:57,500
Lev se nesmíří se švábem.

1073
01:26:57,500 --> 01:27:01,500
No a kdo je lev?

1074
01:27:01,500 --> 01:27:32,460
Asi je čas změnit profil.

1075
01:27:32,460 --> 01:27:42,460
Všechno v pořádku?

1076
01:27:42,460 --> 01:27:45,460
Kde je, před 2 sekundama jsem ho viděl a teď?

1077
01:27:45,460 --> 01:27:51,460
Tak co vracíme se? Ztratili jsme ho, ne?

1078
01:27:51,460 --> 01:27:53,460
Došla mi trpělivost pro Numerobise.

1079
01:27:53,460 --> 01:27:55,460
Kam mě táhnete?
 Ke Kleopatře.

1080
01:27:55,460 --> 01:27:57,460
O copak? Už se strašně bojím.

1081
01:27:57,460 --> 01:28:01,460
Mám styky u Kleopatry, podám formální stížnost.

1082
01:28:01,460 --> 01:28:04,460
Nemůžu se dočkat.

1083
01:28:04,460 --> 01:28:09,460
jedna, dva, tři, čtyři, pět, triplet.

1084
01:28:09,460 --> 01:28:13,460
Kdo má hádat?

1085
01:28:13,460 --> 01:28:14,460
Posel a milenec.

1086
01:28:14,460 --> 01:28:16,460
Třesky plesky.

1087
01:28:16,460 --> 01:28:17,460
Královno!

1088
01:28:17,460 --> 01:28:19,460
O Malukurcisi
-Vejdi!

1089
01:28:19,460 --> 01:28:26,460
Leť Idefixi, leť, zanes zprávu královně.

1090
01:28:26,460 --> 01:28:28,460
Zde je poslíček,

1091
01:28:28,460 --> 01:28:32,460
a zde i milenec.

1092
01:28:32,460 --> 01:28:36,460
Královno, jak možná víš,
 jsem v pořadí na stavbu domu.

1093
01:28:36,460 --> 01:28:39,460
Stavba se měla dokončit už dávno.

1094
01:28:39,460 --> 01:28:41,460
Za 4 měsíce.
 Cooo??!!

1095
01:28:41,460 --> 01:28:44,460
4 měsíce
 To není možné.

1096
01:28:44,460 --> 01:28:46,460
Velké díky Královno.

1097
01:28:46,460 --> 01:28:48,460
Věděl jsem, že nejsi hluchá na volání lidu.

1098
01:28:48,460 --> 01:28:50,460
Co je to za prašivce.

1099
01:28:50,460 --> 01:28:52,460
To všechno kvůli Césarovi.

1100
01:28:52,460 --> 01:28:55,460
Jenže tentokrát musí přijmout porážku.

1101
01:28:55,460 --> 01:28:58,460
Stavba bude dokončena včas.

1102
01:28:58,460 --> 01:29:00,460
Ale kde, právě v tom to je, že nebude dokončena.

1103
01:29:00,460 --> 01:29:04,460
Sama se o všechno postarám, běž Gale.

1104
01:29:04,460 --> 01:29:06,460
Kimiokisi ukaž mu cestu.

1105
01:29:06,460 --> 01:29:09,460
Hned se vrátím.

1106
01:29:09,460 --> 01:29:12,460
Promiň starý.

1107
01:29:12,460 --> 01:29:16,460
Pojď Idefixi.
 Pojďme Gale.

1108
01:29:16,460 --> 01:29:23,460
Myslím, že ne zcela pochopila můj problém.

1109
01:29:23,460 --> 01:29:25,460
Tudy a pořád rovně.

1110
01:29:25,460 --> 01:29:40,460
Buď opatrný.

1111
01:29:40,460 --> 01:29:42,460
No prosím, zakrátko obrátím všechno v prach.

1112
01:29:42,460 --> 01:29:46,460
Ano, není pochyb.

1113
01:29:46,460 --> 01:29:49,460
Měl jsem dobrý nápad, zaútočit na palác, ne?

1114
01:29:49,460 --> 01:29:57,460
Ano, vrátil si sobě co je tvoje.

1115
01:29:57,460 --> 01:30:04,460
Asterix se vrací.

1116
01:30:04,460 --> 01:30:12,460
Na můj povel.

1117
01:30:12,460 --> 01:30:32,460
No co tentokrát?
 -Nevím, mám prostě reflex.

1118
01:30:32,460 --> 01:30:34,460
No tak, jak to šlo?
 -Velmi dobře.

1119
01:30:34,460 --> 01:30:35,460
Kleopatra dostala zprávu.

1120
01:30:35,460 --> 01:30:36,460
Výborně.

1121
01:30:36,460 --> 01:30:39,460
A jak je to možné, 
že efekt nápoje vydržel až do teď?

1122
01:30:39,460 --> 01:30:42,460
No, vlastně nevím.

1123
01:30:42,460 --> 01:30:48,460
Ale já vím, ochutnal si nejlepší magický napoj.

1124
01:30:48,460 --> 01:30:50,460
Dobře, pojď pejsku
 Ku ku!

1125
01:30:50,460 --> 01:30:55,460
Obelixi!
 Idefix se vrátil, dokonale splnil svou misi.

1126
01:30:55,460 --> 01:31:01,460
Oo! já jsem mu vždycky věřil.

1127
01:31:01,460 --> 01:31:04,460
Máš tu něco růžového.

1128
01:31:04,460 --> 01:31:07,460
Ave Césare!

1129
01:31:07,460 --> 01:31:10,460
Někdo chce s Césarem hovořit.

1130
01:31:10,460 --> 01:31:14,460
Kdo ?
 -Za tebou.

1131
01:31:14,460 --> 01:31:19,460
O kruci, dobře, budu poblíž kdybys mě potřeboval.

1132
01:31:19,460 --> 01:31:23,460
Ooo, moje královno, jaké milé překvapení.

1133
01:31:23,460 --> 01:31:24,460
Dost!

1134
01:31:24,460 --> 01:31:29,460
Musela jsem vyjít z paláce 
a převléknout se za běhu
po tom když jsem se dověděla, co se tu děje.

1135
01:31:29,460 --> 01:31:32,460
A co se děje?

1136
01:31:32,460 --> 01:31:37,460
Když si přijal závod, tak hrej sportovně.
 Ano.

1137
01:31:37,460 --> 01:31:39,460
Pšt! a já jsem měla právo obrátit se o pomoc ke Galům.

1138
01:31:39,460 --> 01:31:41,460
Ale, copak něco říkám?

1139
01:31:41,460 --> 01:31:42,460
Ale, copak mohu...

1140
01:31:42,460 --> 01:31:48,460
-No ne, nejsi...
 -To ty nedodržuješ slovo!!!

1141
01:31:48,460 --> 01:31:53,460
A dávám si podmínku, 
že vojsko nechá stavebníky na pokoji 
a nechá je dokončit práci.

1142
01:31:53,460 --> 01:31:56,460
A než odvoláš své lidi musí odčinit škody.

1143
01:31:56,460 --> 01:32:09,460
-Ale já..
-Mlč! Ihned!

1144
01:32:09,460 --> 01:32:10,460
Dobře tak co uděláme?

1145
01:32:10,460 --> 01:32:13,460
Jak to co uděláme? Neslyšel si?

1146
01:32:13,460 --> 01:32:15,460
Sebereme svých pár švestek a vypadneme, pitomče.

1147
01:32:15,460 --> 01:32:19,460
No, to zní logicky.

1148
01:32:19,460 --> 01:32:31,460
Kdyby byl nos Kleopatry kratší, 
byla by tvář světa jiná.

1149
01:32:31,460 --> 01:32:35,460
Dívejte! Římané odchází.

1150
01:32:35,460 --> 01:32:36,460
Je to krásný pohled.

1151
01:32:36,460 --> 01:32:38,460
No ne, už? Tak rychle?

1152
01:32:38,460 --> 01:32:45,460
Je to tak k neuvěření, že každý z těch Římských vojáků
 pospíchá uprostřed písku a prachu na....

1153
01:32:45,460 --> 01:32:47,460
Sorry, ale asi bych nesnesl jeho další kecy.

1154
01:32:47,460 --> 01:32:51,460
Copak něco říkám?

1155
01:32:51,460 --> 01:32:56,460
A tak poprvé v historii Římané a Egypťané 
pracovali ruku v ruce na dokončení paláce.

1156
01:32:56,460 --> 01:33:36,460
A šťastně před uplynutím času, 
stihli dokončit své dílo.

1157
01:33:36,460 --> 01:33:38,460
Co budeš teď dělat, Numerobisi?

1158
01:33:38,460 --> 01:33:43,460
No, ještě musím dokončit dům Malokursise 
a potom, sám nevím.

1159
01:33:43,460 --> 01:33:45,460
Máš štěstí, že on nemá klec s krokodýly.

1160
01:33:45,460 --> 01:33:46,460
Samozřejmě kdybych mohl spoléhat na tvou pomoc.

1161
01:33:46,460 --> 01:34:01,460
Jen ať ti to nevleze do hlavy.

1162
01:34:01,460 --> 01:34:03,460
César přiznal, že prohrál závod.

1163
01:34:03,460 --> 01:34:05,460
Skláním se před nejkrásnější z královen.

1164
01:34:05,460 --> 01:34:08,460
A také před géniem Egyptského lidu.

1165
01:34:08,460 --> 01:34:12,460
Který je těsně za lidem Říma...

1166
01:34:12,460 --> 01:34:22,460
A skláním se před lidem Egyptským, který je největší z lidí.

1167
01:34:22,460 --> 01:34:24,460
Kleopatra dodržela svůj slib Numerobisovi.

1168
01:34:24,460 --> 01:34:26,460
Ať ho pozlatí!

1169
01:34:26,460 --> 01:34:32,460
No co je? Do práce! Prosím pozlaťte mě.

1170
01:34:32,460 --> 01:34:37,460
Královna obdarovala Panoramixe 
cennými rukopisy z alexandrijské knihovny.

1171
01:34:37,460 --> 01:34:51,460
Její Královský Nos, yyy.., 
její Královská Milost je příliš laskavá.

1172
01:34:51,460 --> 01:34:55,460
Otis přidal dokonce drobet moderního rázu a techniky.

1173
01:34:55,460 --> 01:35:06,460
Co je to za pokoj?

1174
01:35:06,460 --> 01:35:09,460
To je vynález mého přítele Otise.

1175
01:35:09,460 --> 01:35:14,460
Jmenuje se zvedač.

1176
01:35:14,460 --> 01:35:19,460
Ano, ano tak jsme ho pojmenovali, protože je to stroj,
který někoho zvedá bez námahy nahoru.

1177
01:35:19,460 --> 01:35:30,460
Bez námahy?

1178
01:35:30,460 --> 01:35:39,460
Oooch! Trochu se zvedá žaludek.

1179
01:35:39,460 --> 01:35:44,420
U Joviše, nemůžu se dočkat, 
až si tu nádheru spolu s tebou prohlédnu.

1180
01:35:44,420 --> 01:35:47,420
Palác je ohromný Césare.

1181
01:35:47,420 --> 01:35:50,420
Má 150 komnat.

1182
01:35:50,420 --> 01:35:55,420
Samozřejmě nám zbyde dost času.

1183
01:35:55,420 --> 01:35:57,420
Co tam tak dlouho dělají Keopatra a Sezam?

1184
01:35:57,420 --> 01:35:58,420
César?

1185
01:35:58,420 --> 01:36:02,420
Sezarm.

1186
01:36:02,420 --> 01:36:38,420
Nebudu se rozčilovat.

1187
01:36:38,420 --> 01:36:44,420
A oproti zvyklostem, tradiční hostina, 
kterou obvykle končí příhody Asterixe a Obelixe

1188
01:36:44,420 --> 01:36:53,420
se nekonala v Galii, ale v Egyptě.

1189
01:36:53,420 --> 01:36:55,420
Ty velké krevety nejsou špatné.

1190
01:36:55,420 --> 01:36:56,420
Humr.

1191
01:36:56,420 --> 01:36:59,420
Obelix.

1192
01:36:59,420 --> 01:37:06,420
A ten chlap na to: "to je Fara On"

1193
01:37:06,420 --> 01:37:11,420
No protože, protože, on měl příjmení On.

1194
01:37:11,420 --> 01:37:13,420
Chlap měl příjmení On.

1195
01:37:13,420 --> 01:37:16,420
A křestní jméno Fara.

1196
01:37:16,420 --> 01:37:21,420
To byl faraón.

1197
01:37:21,420 --> 01:37:24,420
Chlap měl příjmení On.

1198
01:37:24,420 --> 01:37:27,420
A křestní jméno Fara, a dále vyšlo, že to je

1199
01:37:27,420 --> 01:37:36,420
faraón, úplně jako náš šéf, ten co nám vládne.

1200
01:37:36,420 --> 01:37:39,420
Pěkné vousy, opravdové?

1201
01:37:39,420 --> 01:37:40,420
Ano.

1202
01:37:40,420 --> 01:37:46,420
U nás je mají všichni, 
tak jsem si je nechal růst už od mládí

1203
01:37:46,420 --> 01:37:48,420
to je jako s copem.

1204
01:37:48,420 --> 01:37:52,420
A tvůj je moc pěkný, lepší než má Obelix.

1205
01:37:52,420 --> 01:37:55,420
Díky
 víš jak mluvit s ženou.

1206
01:37:55,420 --> 01:37:59,420
Ooo, u nás je to tradice.

1207
01:37:59,420 --> 01:38:01,900
V Galii.

1208
01:38:44,420 --> 01:38:47,420
Dobrý večer, mohu poprosit vaše jméno?

1209
01:38:47,420 --> 01:38:49,420
Proč?

1210
01:38:49,420 --> 01:38:51,420
Protože se tu koná soukromá recepce, 
musím poprosit o vaše jméno
 podívám se zda jste na seznamu hostů.

1211
01:38:51,420 --> 01:38:55,420
Jmenuji se Július César
 César, César...

1212
01:38:55,420 --> 01:38:57,420
Bohužel, je mi líto, nemám vás na seznamu.

1213
01:38:57,420 --> 01:38:59,420
Ne, ne.

1214
01:38:59,420 --> 01:39:01,420
Prosím poslouchejte, to je nějaké nedorozumění, protože já...
 velmi se omlouvám prosím neucpávejte cestu.

1215
01:39:01,420 --> 01:39:05,420
Čau starý, jak to jde?

1216
01:39:05,420 --> 01:39:07,420
Jak jde zábava? Už se to roztočilo?
 Jako na kolotoči, balet už frčí.

1217
01:39:07,420 --> 01:39:09,420
Jste sami? 
Dva, čtyři, šest.

1218
01:39:09,420 --> 01:39:13,420
Vstupte, vstupte!

1219
01:39:13,420 --> 01:39:15,420
To je asi nějaké nedorozumění s tím seznamem, 
musím na něm být.

1220
01:39:15,420 --> 01:39:20,420
Můžete mi hláskovat své jméno?
 C-É-S-A-R

1221
01:39:20,420 --> 01:39:25,420
Ne, mám tady Cetaparise, 
Censaliuse, Cipriuse, ale vás nemám.

1222
01:39:25,420 --> 01:39:29,420
Ciprius?, to jsem já, tak se jmenuji
 to jste vy? No tak co nic neřeknete, prosím vstupte.

1223
01:39:29,420 --> 01:39:32,420
Pěkná přilba
 ahoj, jakpak?

1224
01:39:32,420 --> 01:39:35,420
Všechno dobré, bav se dobře, super akce.

1225
01:39:35,420 --> 01:39:37,420
Tak snad zkuste hledat "Július"?

1226
01:39:37,420 --> 01:39:41,420
J-Ú-L-I-U-S
 Pane, já tu vykonávám službu, 
a vy mi tu pletete hlavu.

1227
01:39:41,420 --> 01:39:44,420
Ale poslouchejte, já znám hostitelku.

1228
01:39:44,420 --> 01:39:47,420
Dobře, Július od "J"
 ano, J-ú-l-i-u-s

1229
01:39:47,420 --> 01:39:51,420
Aa, opravdu Július César, sedíte u stolu Královny.

1230
01:34:55,420 --> 01:34:57,900
To jsem si myslel.